Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projekt - křižovatky na poz. komunikacích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136YPPK KZ 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Návrh MÚK a na základě posouzení kapacity vyhodnocení nejvhodnějšího tvaru MÚK a její projekční zpracování. Návrh okružní křižovatky.

Požadavky:

Odevzdání projektu v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Povinná účast na cvičení, maximálně 3 omluvené absence.

Průběžné korigování prací a kontrola v průběhu výuky.

Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné, ale nikoli postačující pro úspěšné absolvování předmětu

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

-přednáška – MÚK (mimoúrovňové křižovatky) obecně, typy a stupeň usměrnění MÚK, vzájemná vzdálenost MÚK, posouzení kapacity

-zadání pro návrh MÚK - návrhové kategorie křížících se komunikací, intenzity v jednotlivých směrech, mapový podklad

-výběr mimoúrovňové křižovatky na základě zadaných intenzit, posouzení kapacity, vzájemná výšková vedení, podélné profily paprsků MÚK

-návrh mimoúrovňové křižovatky, větve MÚK, umístění úrovňových křižovatek

-návrh okružní křižovatky v rámci mimoúrovňové křižovatky

-podélné profily větví MÚK a ÚK, odvodnění

-Vzorový příčný řez JOK, příčné řezy v oblasti MÚK

-dopravní značení

-rozhledy na křižovatkách, vlečné křivky

-konzultace, kompletace projektu

Cíle studia:

Rozšíření poznatků z oblasi křižovatek pozemních komunikací, speciálně mimoúrovňových a okružních, objasnění metodik používaných v ČSN.

Studijní materiály:

(1)ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

(2)ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic

(3)ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů

(4)TP 135 - Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích

(5)TP 236 - Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek

(6)TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

(7)TP 133 - Zásady pro vodorovné dopraví značení

(8)TP 171 Vlečné křivky…

(9) VL3 Křižovatky

(10) Prezentace vyučujícího

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5206206.html