Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Povinné předměty programu

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
B4B33ALG Algoritmizace
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
B0B35APO Architektura počítačů
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
B0B36DBS Databázové systémy
 
česky Z,ZK 6 2P+2C+4D Předmět není vypsán
B4B01DMA Diskrétní matematika
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
B0B01LAG Lineární algebra
 
česky Z,ZK 8 4P+2S Předmět není vypsán
B0B01LGR Logika a grafy
 
česky Z,ZK 5 3P+2S Z,ZK 5 3P+2S Předmět není vypsán
B0B01MA1 Matematická analýza 1
 
česky Z,ZK 7 4P+2S Z,ZK 7 4P+2S Předmět není vypsán
B0B01MA2 Matematická analýza 2
 
česky Z,ZK 7 4P+2S Z,ZK 7 4P+2S Předmět není vypsán
B4B35OSY Operační systémy
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
B0B33OPT Optimalizace
 
česky Z,ZK 7 4P+2C Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
B4B36PDV Paralelní a distribuované výpočty
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
B4B38PSIA Počítačové sítě
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
B0B01PST Pravděpodobnost a statistika
 
Z,ZK 7 4P+2S Předmět není vypsán
B0B36PRP Procedurální programování (pro OI)
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
B0B36PJV Programování v JAVA
 
česky Z,ZK 6 2P+3C+7D Předmět není vypsán
B4BPROJ6 Samostatný projekt
 
česky Z 6 0+2 Z 6 0+2 Předmět není vypsán
B4B33RPH Řešení problémů a hry
 
česky KZ 6 2P+3C Předmět není vypsán
Platnost dat k 5. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30013414-2015_BOIP.html