Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Paralelní a distribuované výpočty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B4B36PDV Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Cílem předmětu je studenty seznámit se základy programování paraleních a distribuovaných systémů. Studenti se naučí základním modelům a architekturám paralelních a distibuovaných výpočtů, seznámí se s technickými prostředky pro jejich programování a s vybranými základními paralleními a distribuovanými algoritmy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod, HW, False Sharing .

2.Vlákna v C++11.

3.OpenMP.

4.Datové struktury s vícevláknovým přístupem.

5.Techniky dekompozice.

6.Paralelní řadící algoritmy a vektorove instrukce.

7.Základní paralelní maticové algoritmy.

8.Úvod do distribuovaných systémů.Detekce selhání.

9.Čas a kauzalita v distribuovaných systémech.

10.Globální snapshot.

11. Vzájemné vyloučení procesů.

12.Volba lídra.

13.Problém konsensu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. An Introduction to Parallel Programming (by Peter Pacheco) , 2011

2. Programming on Parallel Machines (by Norm Matloff), 2012

3. Distributed Systems (by Maarten van Steen, Andrew S. Tanenbaum), 3.01 Edition, 2017, k dispozici on-line

4. Distributed Systems: Concepts and Design (by George Coulouris Jean Dollimore Tim Kindberg Gordon Blair), 5th Edition), 2011

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4b36pdv/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4702806.html