Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Doporučený průchod studijním plánem Elektrotechnika, energetika a management - před rozřazením do oborů

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - před rozřazením do oborů

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZB Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře Z 0 2BP+2BC Z,L povinný předmět programu
2015_BEEMH Humanitní předměty 4 povinný předmět programu
B0B01LAG Lineární algebra Z,ZK 8 4P+2S Z povinný předmět programu
B0B16MME Makro a mikroekonomika
 
Z,ZK 4 2P+2S Z povinný předmět programu
B0B01MA1 Matematická analýza 1 Z,ZK 7 4P+2S Z,L povinný předmět programu
B0B99PRP Procedurální programování (pro EK a EEM)
 
Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
BEZZ Základní školení BOZP Z 0 2BP+2BC Z povinný předmět programu
B1B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství
 
KZ 3 2P+2C Z povinný předmět programu

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět programu
B1B31EOS Elektrické obvody Z,ZK 6 3P+2S Z povinný předmět programu
B1B02FY1 Fyzika 1
 
Z,ZK 8 4P+1L+2C L povinný předmět programu
B0B01MA2 Matematická analýza 2 Z,ZK 7 4P+2S L,Z povinný předmět programu
B1B15VYA Výpočetní aplikace
 
KZ 4 2P+2C L povinný předmět programu
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod751713508605.html