Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, povinně volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
124YBM1 BIM pro pozemní stavby 1 česky Z 4 1P+3C Předmět je vypsán
134YDUV Dřevo a udržitelná výstavba česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YDRS Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YKSD Komplexní stavební detail česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YMVB Modelování a vyztužování betonových prvků česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YNKS Nosné konstrukce ze skla česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
123YATP Numerická analýza transportních procesů
 
česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YNMI Numerické metody v inž. úlohách česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YPRK Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YRHS Rekonstrukce historických a památkových staveb česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
123YSMA Stavební materiály pro sofistikované aplikace česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YTSK Tenkostěnné a spřažené konstrukce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30024169-BM20200700_2.html