Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

BS P_VJZPB 2. ročník

Předmět 16ZDOZ1 navazuje na předmět 16UJRF1.Zápis předmětu 15POBCH je podmíněn absolvováním předmětu 15OCH.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16DETE Detektory ionizujícího záření Předmět je vypsán
15FCHN1 Fyzikální chemie 1 Z,ZK 5 3+2 Předmět je vypsán
17JARE Jaderné reaktory ZK 2 2 Předmět je vypsán
01ANB3 Matematická analýza B 3 česky Předmět je vypsán
01ANB4 Matematická analýza B 4 česky Předmět je vypsán
12NME1 Numerické metody česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
15POBCH Praktikum z obecné chemie KZ 3 3L Předmět je vypsán
17TEK Technické kreslení česky KZ 3 1+2 Předmět je vypsán
16ZRIZ Zdravotní rizika ionizujícího záření ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
16ZEX Základní experimenty v oblasti detekce záření KZ 2 2L Předmět je vypsán
16ZDOZ1 Základy dozimetrie Předmět je vypsán
18ZPRO Základy programování česky Z 4 4C Předmět je vypsán
16UJRF2 Úvod do jaderné a radiační fyziky 2 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023626-BSPVJZP2.html