Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BS P_MIB MINF 3. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ALGE Algebra Předmět je vypsán
01BPMI1 Bakalářská práce 1 česky Předmět je vypsán
01BPMI2 Bakalářská práce 2 česky Předmět je vypsán
01FKO Funkce komplexní proměnné česky Předmět je vypsán
01NMA2 Numerická matematika 2 Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
01PGR1 Počítačová grafika 1 česky Předmět je vypsán
01PGR2 Počítačová grafika 2 česky Předmět je vypsán
01PRST Pravděpodobnost a statistika česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
18PJ Programování v JAVĚ česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
01BASE Seminář k bakalářské práci česky Předmět je vypsán
01TKO Teorie kódování česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
01ZAOS Základy operačních systémů česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023621-BSPMIMINF3.html