Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BS P_JIB AFIZ 2. ročník

Předmět 02TEF1 lze absolvovat až po absolvování předmětu 02MECHZ.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ANB3 Matematická analýza B 3 česky Předmět je vypsán
01ANB4 Matematická analýza B 4 česky Předmět je vypsán
12NME1 Numerické metody česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
16PSE Problémový seminář z dozimetrie česky Předmět je vypsán
02TEF1 Teoretická fyzika 1 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
02TSFA Termodynamika a statistická fyzika česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
02VOAF Vlnění, optika a atomová fyzika česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
16ZRIZ Zdravotní rizika ionizujícího záření ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
16ZDOZ1 Základy dozimetrie Předmět je vypsán
16ZDOZ2N Základy dozimetrie 2 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
16ZIVB Úvod do ekologie KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
16UJRF2 Úvod do jaderné a radiační fyziky 2 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023611-BSPJIAFIZ2.html