Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

BS P_AAAB 3. ročník

Zkoušku z předmětu 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01BPAA1 Bakalářská práce 1 česky Předmět je vypsán
01BPAA2 Bakalářská práce 2 česky Předmět je vypsán
01DPVB Diferenciální počet na varietách česky Předmět je vypsán
01FKO Funkce komplexní proměnné česky Předmět je vypsán
01FANA1 Funkcionální analýza 1 česky Předmět je vypsán
01FAN2 Funkcionální analýza 2 česky Předmět je vypsán
02KM1 Kvantová mechanika 1 Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
01LIP Lineární programování česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
01MAS Matematická statistika česky Předmět je vypsán
01MIP Míra a pravděpodobnost česky Předmět je vypsán
01RMAF Rovnice matematické fyziky česky Předmět je vypsán
01BASE Seminář k bakalářské práci česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023608-BSPAAA3.html