Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

NMS P_JCHN 1. ročník

Student absolvuje aspoň 1 blok povinně volitelných předmětů. Vstup do praktika 15SEPM je podmíněn absolvováním, nebo současným zápisem předmětu 15SMJ1.Vstup do praktika 15PRACH je podmíněn absolvováním, nebo současným zápisem předmětu 15RACH.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
15RAEK Chemie prostředí a radioekologie ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15EXK2 Exkurze 2 Z 1 5 dnů Předmět je vypsán
15FCHN3 Fyzikální chemie 3 česky Z,ZK 2 1+1 Předmět je vypsán
15FCHA4 Fyzikální chemie 4 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
15PJCH Praktikum z jaderné chemie KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
15PRACH Praktikum z radiační chemie KZ 3 0+3 Předmět je vypsán
15SEPM Praktikum ze separačních metod KZ 3 0+3 Předmět je vypsán
15PRAKN Praxe česky Z 4 2 týd Předmět je vypsán
15RACH Radiační chemie ZK 4 3+0 Předmět je vypsán
15RMBM Radiační metody v biologii a medicíně ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15RAM Radioanalytické metody ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
15STP Radiochemie stop ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
15SMJ1 Separační metody v jaderné chemii 1 ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
15TLA Tuhé látky ZK 1 1P Předmět je vypsán
15VUCH1 Výzkumný úkol 1 Z 6 0+6 Předmět je vypsán
15VUCH2 Výzkumný úkol 2 KZ 8 0+8 Předmět je vypsán
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023596-NMSPJCH1.html