Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 3. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
154BIMG BIM v geodézii česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
154EZKA Ekonomika v zeměměřictví a katastru česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
154ING4 Inženýrská geodézie 4 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
154KOME Kontrolní měření česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
154LSK Laserové skenování česky KZ 2 1P+1C KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
154MEGE Metrologie v geodézii česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
154MC3D Microstation 3D česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
155MSPD Moderní metody sběru prostorových dat česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155VFG Projekt - fotogrammetrie česky KZ 5 3C Předmět je vypsán
155PKAZ Právo v KN a zeměměřictví česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
Platnost dat k 20. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023288-NG20230003.html