Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie

Studijní program: Geodézie a kartografie Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NG20180001 Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
30
NG20180002 Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
30
NG20230003 Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
30
Minimální počet kreditů 90
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NG20180004 Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 30
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120

přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2022

Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023288.html