Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Povinné bakalářské AU 2020

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
516CAD1 CAD I česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
516CAD2 CAD II česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
521DG1 Deskriptivní geometr.I česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
521DG2 Deskriptivní geometr.II česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
513DAT1 Dějiny a teorie architektury I česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
513DAT2 Dějiny a teorie architektury II česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
513DAT3 Dějiny a teorie architektury III česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
513DAT4 Dějiny a teorie architektury IV česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
513DAT5 Dějiny a teorie architektury V česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
513DU1B Dějiny umění I česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
528EKL Ekologie česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
513FSP1 Filosofie, sociologie a psychologie I česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
523GP Geodetická praxe česky Z 0 2D Předmět je vypsán
523GEO Geodézie česky KZ 1 1P+0C Předmět je vypsán
515I1 Interiér,výstav.,design česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
520KA1B Krajinářská architektura I česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
511KP Kreslířská praxe česky Z 0 1tý Předmět je vypsán
522M Matematika česky KZ 3 1P+2C KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
518NS1 NS I - Základy česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
518NS2A NS II - Bydlení česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
518NS3B NS III - Občanské stavby I česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
518NS4 Občanské stavby II česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
526OJ1B Odborný jazyk I Z,ZK 2 0P+2C Z,ZK 2 0P+2C Předmět je vypsán
514PP1B Památková péče I česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
523PS2 Pozem. stavitelství II česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
523PS3B Pozem.stavitelství III česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
523PS4B Pozem.stavitelství IVbc česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět je vypsán
523PS1B Pozemní stavitelství I česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
519U1B Prostředí česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
524PRES1 Provádění, řízení a ekonomie staveb 1 česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
522SNK1B Statika a nosné konstrukce I česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
522SNK2 Statika a nosné konstrukce II česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
522SNK3 Statika a nosné konstrukce III česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
522SNK4 Statika a nosné konstrukce IV česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
524SF2 Stavební fyzika II česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
524SF1B Stavební fyzika Ibc česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
523MAT Stavební materiály česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
524TZIB Tech.zařízení budov I česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
511VT1B Výtvarná tvorba I česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
511VT2 Výtvarná tvorba II česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
511VT3 Výtvarná tvorba III česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
511VT4 Výtvarná tvorba IV česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
519U2B Vývoj česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
599ZSPB Změna studijního plánu
 
Předmět není vypsán
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022487-POVINNE_BAU_2020.html