Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Provádění, řízení a ekonomie staveb 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
524PRES1 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Radka Navrátilová
Přednášející:
Daniela Bošová, Radka Navrátilová
Cvičící:
Daniela Bošová, Michaela Kostelecká, Libor Kubina, Radka Navrátilová, Aleš Palička, Milan Rydval, Veronika Sojková, Jan Šesták
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství II
Anotace:

Problematika stavebně technologického projektování – souběžný návrh konstrukce a jejího provedení, nasazení potřebných strojů, specifikace a výpočet pomocných konstrukcí, zařízení staveniště pro jednotlivé konstrukčně výrobní systémy technologických etap pozemních objektů (zemní práce až dokončovací práce a kompletace). Zapracování stavebně technologických hledisek do projektové dokumentace, technická zpráva, návrh a realizace vhodných variant konstrukčně výrobních systémů. Staveništní i mimostaveništní doprava, BOZP a ŽP. Řešení spodní a vrchní stavby a jejich vyhodnocení ze stavebně technologických hledisek.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Stavebně technologický projekt, stavební a investiční procesy

2. TE zemní konstrukce

3. TE základy a hrubá spodní stavba

4. TE hrubá vrchní stavba

5. Požadavky na zařízení staveniště, zásady BOZ a ochrany ŽP, TZ

6. TE zastřešení, provádění konstrukcí šikmých a plochých střech

7. TE obvodový plášť, těžký a lehký, zateplovací systémy

8. TE hrubé vnitřní konstrukce

9. TE dokončovací konstrukce

10. Provádění prací za nepříznivých podmínek, speciální betony

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studenta s prováděním jednotlivých konstrukčních systémů pozemních objektů. Posouzení a výběr variant konstrukčně výrobních systémů ze stavebně technologických hledisek. Návrh a posouzení architektonicko konstrukčního detailu a jeho proveditelnosti.

Studijní materiály:

183/2006Sb. Stavební zákon

Multimediální učebnice: Příprava a realizace objektů a staveb (Fakulta stavební, katedra Technologie staveb).

TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D., MĚŠŤANOVÁ, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008.

STŘELCOVÁ, I.; MATĚJKA, P.; DLASK, P. Operační manuál řízení procesů přípravy a realizace velkých staveb veřejným

sektorem Praha: Nakladatelství ČVUT, 2015.

GAIL Z. a kol.: Realizace staveb a souborů – Stavební technologie projektování, Praha, ČVUT, 1986

BLANKENBAKER E.K.: Construction and building technology, US, Goodheart-Wilcox Publisher, 2012

HUSSIAN M.A.: Advance Construction Technology Civil Engineering Book, New Delhi, Satya Prakaskan, 2016.

JURÍČEK a kol.: Technológia pozemných stavieb-hrubá stavba, Bratislava, Jaga group, 2001.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:155
Navrátilová R.
Bošová D.

09:00–11:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
Út
St
místnost T9:647
Navrátilová R.
07:15–09:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:647
Navrátilová R.
09:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:647
Navrátilová R.
12:30–14:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:647
Navrátilová R.
15:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:601
Sojková V.
17:45–20:00
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:602
Kubina L.
09:00–11:15
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:602
Kubina L.
11:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:548
Palička A.
15:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:601
Palička A.
12:30–14:45
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:601
Sojková V.
15:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
Seminární místnost
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6664106.html