Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Tech.zařízení budov I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
524TZIB Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Lenka Prokopová
Přednášející:
Daniela Bošová, Lenka Prokopová, Pavla Vrbová, Zuzana Vyoralová
Cvičící:
Daniela Bošová, Ondřej Horák, František Louda, Lenka Prokopová, Pavla Vrbová, Zuzana Vyoralová
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství II
Anotace:

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenta se základními systémy technických zařízení, mezi které patří: vzduchotechnické systémy, vytápěcí systémy, zásobování vodou, plynem a elektrickou energií, odvádění splaškových vod, hospodaření s dešťovými vodami a domovními odpady, ale také hromosvody a výtahy. Předmět vede studenta k pochopení a zvládnutí spolupráce a koordinace mezi tvůrci stavebního díla – tzn. architekty a odborníky všech profesí podílejících se na projekční činnosti, realizaci stavby i na jejím následném provozu – užívání. Společným prvkem je skutečnost, že uvedené profese a zařízení zabezpečují „technické prostředí“ uvnitř staveb neboli komfortní vnitřní prostředí. Těžištěm celého oboru TZB jsou rozvody a hospodaření s nejrůznějšími formami energie. Výklad všech systému technického zařízení budov následně umožňuje studentům navrhnout komplexního řešení systému TZB. Předmět také slouží jako příprava ke zpracování Bakalářské práce, která má podobu kompletní dokumentace pro stavební povolení – včetně všech profesí.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu:

•Účast na cvičení – minimální 70%, ale doporučená 100%

•Konzultace - alespoň 1x ke každému tématu

•Odevzdání jednotlivých úloh v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu

Osnova přednášek:

1.Úvod do problematiky TZB.

PENB – Návaznost na technické systémy budov

2.Základy vytápění, zdroje tepla ( včetně TČ ), otopné soustavy, komíny

3.Vytápění velkých objektů, bytových a rodinných domů, ohřev teplé vody, fototermické kolektory

4.TZB a jeho vliv na vnitřní prostředí, základy vzduchotechniky, VZT ve velkých objektech včetně strojovny VZT

5.VZT v bytových domech, hybridní a přirozené větrání

6.Základy chlazení, tepelná zátěž, možnosti chlazení, akumulace chladu

7.Vodárenství, objekty na vodovodní síti, vodovodní přípojka, vnitřní vodovod

8.Ohřev TV, požární vodovod, vodovod ve výškových budovách, úspora vody.

9.Odpadní vody, zařizovací předměty, vnitřní kanalizace splašková, odvodnění podzemních podlaží, kanalizační přípojka

10.Vnitřní kanalizace dešťová, čištění a likvidace odpadních vod, objekty na kanalizační síti, zpětné využití odpadních a dešťových vod na pozemku, kanalizace ve výškových budovách

11.Topné plyny, vnější plynovod, plynovodní přípojky, vnitřní plynovod, plynové spotřebiče

12.Základy elektrotechniky – silnoproudé rozvody, FV, zásady umělého osvětlení

13.Výtahy. Hromosvody.

Osnova cvičení:

1.Ústřední vytápění budovy – koncepce vytápění budovy (časová dotace – 2 týdny)

2.Vzduchotechnika (časová dotace – 3 týdny)

RD :

2A Návrh bytového podtlakového větrání – řešení individuálního projektu

2B Návrh nuceného větrání RD - rekuperační jednotka

Hala :

2C Vzduchotechnika a chlazení – zvláštní zadání

3.Vnitřní vodovod – řešení koncepce zásobování objektu studenou vodou a ohřevu teplé vody, včetně požárního zabezpečení budovy (časová dotace – 2 týdny)

4.Vnitřní kanalizace – vyřešení koncepce odvodnění budovy (časová dotace – 2-3 týdny)

5.Vnitřní plynovod – vyřešení koncepce zásobování budovy plynem ( časová dotace – 1 týden )

6.Elektrické silové rozvody – řešení koncepce zásobování budovy elektrickou energií (časová dotace – 1 týden)

Cíle studia:

Absolventi budou připraveni navrhovat a koordinovat systémy technického vybavení v budově a jejich napojení na technickou infrastrukturu.

Studijní materiály:

Literatura:

-Vyoralová. Technická zařízení budov a infrastruktura sídel I. - Vnitřní plynovod a vytápění. 2019

-Vyoralová. Zdravotní technika a zásobování plynem v budovách. 2020

-Cílek, Just, Sůvová a kolektiv. Voda a krajina. 2017

-DAVID V. CHADDERTON: Building Services Engineering 6th New edition 2016 Building Services Engineering Research and Technology – journal, ISSN: 0143-6244,

Online ISSN: 1477-0849 Energy and Buildings – journal, ISSN: 0378-7788; Energy – The International Journal: ISSN: 0360-5442

-Drkal, Zmrhal: Vybrané statě z větrání a klimatizace. 2022

-Dufka. Vytápění domů Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře. 2018

-Dufka. Větrání a klimatizace domů a bytů.2015

-Goodfellow, Kosonen. Industrial ventilation. 2020

-Kohlstedt, Mars. Neviditelné město. 2023

-Nestle a kol. Příručka zdravotně - technických instalací. 2005

-Perlík. Rekonstrukce rodinného domu 100 tipů. 2017

-Počinková. Podlahové vytápění. 2009

-Vávra. Tři cesty za architekturou. 2015

-Vrána a kol. Technická zařízení budov v praxi.

-Voda ve městě. Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu.2022

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:155
Vyoralová Z.
Prokopová L.

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:501
Vyoralová Z.
12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Dejvice
Seminární místnost
Út
místnost T9:502
Vrbová P.
07:15–08:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:502
Vrbová P.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:502
Vrbová P.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:202
Horák O.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:202
Horák O.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Seminární místnost
St
místnost T9:502
Horák O.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:502
Vyoralová Z.
13:15–14:45
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:502
Vyoralová Z.
15:00–16:30
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:502
Louda F.
16:45–18:15
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:502

10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Dejvice
Seminární místnost
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12027105.html