Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Stavební fyzika II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
524SF2 Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Daniela Bošová
Přednášející:
Daniela Bošová, Libor Kubina, Lenka Prokopová, Dagmar Richtrová
Cvičící:
Daniela Bošová, Libor Kubina, Lenka Prokopová, Dagmar Richtrová, Soňa Štolbová
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství II
Anotace:

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenta se základními požadavky stavební tepelné techniky, tepelným odporem, tepelnými ztráty, tepelnou stabilitou místnosti, difúzí a kondenzací vodní páry. Předmět vede studenta k pochopení základních metod navrhování a posuzování budov z hlediska stavební tepelné techniky. Důležitým prvkem předmětu je naučit budoucího architekta správně navrhnout obálku budovy. Mezi nejdůležitější body proto patří základní teorie šíření tepla, vzduchu a vodní páry ve stavebních konstrukcích a budovách. Student se seznámí s požadavky norem dané problematiky a s metody používaných k jejich prokazování při územním a stavebním řízení. Měl by být schopen řešit jednoduché úlohy týkající se šíření tepla, vzduchu a vodní páry ve stavebních konstrukcích a budovách. A s tím související praktické znalosti, jakou je výpočet součinitel prostupu tepla, riziko kondenzace vodní páry a navrhnout tak vhodné a správné konstrukční řešení stavebních konstrukcí a tím pádem i energeticky efektivních budovy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Způsoby šíření tepla Fourierovy zákony Součinitel prostupu tepla Zásady tepelně technického návrhu obvodového pláště. Zásady tepelně technického návrhu střešního pláště

2. Pokles dotykové teploty podlahové konstrukce. Nejnižší vnitřní povrchová teplota

3. Difuze a kondenzace vodní páry

4. Tepelná stabilita místnosti v zimním období. Tepelná stabilita místnosti v letním období

5. Tepelné mosty, dvojrozměrné teplotní pole

6. Tepelné ztráty Energetické hodnocení budov. Snižování provozní energetické náročnosti budov

7. Principy navrhování komplexních zateplovacích opatření

Osnova cvičení:

1. ÚLOHA: Zásady tepelně technického návrhu obalových konstrukcí

2. ÚLOHA: Komplexní hodnocení tepelně technických vlastností konstrukce – program TEPLO

3. ÚLOHA: Hodnocení poklesu dotykové teploty podlahové konstrukce – program TEPLO

4. ÚLOHA: Výpočet dvourozměrného teplotního pole – program AREA

5. ÚLOHA: Výpočet energetické náročnosti objektu – program ENERGIE

Cíle studia:

Osvojení základních znalostí a dovedností ze stavební tepelné techniky. Seznámení s koncepcí návrhu budov z energetického hlediska.

Studijní materiály:

BOŠOVÁ, Daniela a František KULHÁNEK. Stavební fyzika II: stavební tepelná technika. 6., přeprac. vyd. V Praze:

České vysoké učení technické, 2014.

ČSN 730540 „Tepelná ochrana budov“ část 1: „Terminologie“, část 2: „Požadavky“, část 3: „Navrhované hodnoty

veličin “, část 4: „Výpočtové metody“

„Stavební tepelná technika a energetika budov“ – Prof Ing Jiří Vaverka, DrSc A kolektiv

ŘEHÁNEK, Jaroslav. Tepelně-technické a energetické vlastnosti budov. Praha: Grada, 2002.

VAVERKA, Jiří. Stavební tepelná technika a energetika budov. Brno: VUTIUM, 2006

https://stavba.tzb-info.cz/prostup-tepla-stavebni-konstrukci

Building Physics – Heat, Air and Moisture: Fundamentals and Engineering Methods with Examples and Exercises 2nd

Edition – Hugo S. L. Hens

Building Physics: Fundamentals and Engineering Methods with Examples and Exercises Paperback – 11 May 2007,

Hugo S. L. Hens

Journal of Building Physics

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T9:S147a
Richtrová D.
07:15–08:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147c
Richtrová D.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 113)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147a
Kubina L.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147a
Prokopová L.
13:15–14:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147a
Prokopová L.
15:00–16:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147a
Prokopová L.
16:45–18:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 111)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147a
Richtrová D.
07:15–08:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147a
Kubina L.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147a
Richtrová D.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147a
Prokopová L.
13:15–14:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147a
Prokopová L.
15:00–16:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 110)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147a
Prokopová L.
16:45–18:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 112)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147a
Richtrová D.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Gappa
St
Čt
místnost T9:105
Bošová D.
Prokopová L.

09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23056305.html