Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Stavební fyzika Ibc

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
524SF1B KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Daniela Bošová
Přednášející:
Daniela Bošová, Lenka Prokopová, Dagmar Richtrová
Cvičící:
Daniela Bošová, Lenka Prokopová, Dagmar Richtrová
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství II
Anotace:

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenta se základními požadavky české legislativy na návrh a provoz budov a stavebních konstrukcí z hlediska proslunění, denního osvětlení a ochrany před hlukem. Předmět vede studenta k pochopení základních metod navrhování a posuzování budov z hlediska proslunění, denního osvětlení a akustiky.

Důležitým prvkem předmětu je propojení architektonické hmoty s vnitřním prostředím. Denní osvětlení, oslunění budov a akustika tvoří vnitřní pohodu pro uživatele budovy, a to z hlediska hygienické, ekonomické, ekologické stránky.

Student se seznámí s požadavky norem dané problematiky a z metody používaných k jejich prokazování při územním a stavebním řízení.

Požadavky:

Absolvovaný předmět MAT 1

Osnova přednášek:

1. Vymezení pojmu denní osvětlení a proslunění, význam pro návrh realizaci a užívání budov. Historie. Normové požadavky. Základy sférické astronomie. Metody znázornění zdánlivé dráhy

Slunce. Diagram zastínění.

2. Problematika obytných objektů z hlediska proslunění. Polární diagramy, pravoúhlý sluneční diagram.

Architektonické a konstrukční řešení staveb z hlediska dostupnosti (ochrany) slunečního záření. Způsoby redukce sluneční radiace. Příklady řešení.

3. Denní světlo a vnitřní prostor. Výpočtové modely oblohy. Faktory ovlivňující světelný stav vnitřního prostředí.

Kvantitativní a kvalitativní kritéria. Normové požadavky. Metody výpočtu činitele denní osvětlenosti. Faktory ovlivňující světelně-technické prostředí.

4. Distribuce denního světla v interiéru. Sdružené osvětlení. Daniljukovy úhlové sítě, metoda BRS, Waldramův diagram. Světelně technický posudek. Specifické problémy budov a hlediska

denního osvětlení. Speciální způsoby osvětlování denním světlem.

5. Úvod do akustiky. Základy fyziologie slyšení, Weber-Fechnerův zákon, decibel, hladina akustického tlaku, počítání s hladinami, spektrální citlivost sluchu, váhová křivka zvukoměru,

hladina akustického tlaku A, působení zvuku v čase, ekvivalentní hladina, požadavky vyhlášky 272/2011 Sb.

6. Základy akustiky konstrukcí, neprůzvučnost, kročejový hluk, požadavky ČSN 730532, neprůzvučnost obvodového¨pláště budovy. Základy prostorové akustiky, požadavky ČSN 730525,

akustika vlnová, geometrická, statistická, doba dozvuku. Základy urbanistické akustiky, stacionární zdroje zvuku, hluk dopravy

Osnova cvičení:

1. úvod, podklady, předběžné posouzení RD

2. oslunění obytných budov – diagram zastínění

3. oslunění obytných budov – pravoúhlý diagram (program Světlo+)

4. denního osvětlení – Waldramův diagram (program BuildingDesign)

5. akustika - šíření zvuku venku

Cíle studia:

Absolvent je schopen použít základní grafické metody (diagram zastínění, sluneční diagramy, metoda Daniljukova a metoda BRS) pro posouzení staveb z hlediska proslunění a denního osvětlení. Je schopen řešit některé základní úlohy ze stavební akustiky a je informován o obsahu urbanistické, prostorové akustiky a akustiky stavebních konstrukcí..

Studijní materiály:

„STAVEBNÍ FYZIKA 1- Osvětlení, oslunění, akustika budov“ - Bošová, Prokopová

ČSN 734301 „Obytné budovy“

ČSN 730581 „Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot

ČSN 730580 „Denní osvětlení budov“

ČSN 730532 „Ochrana proti hluku v budovách“

ČSN 730525-7 „Projektování v oboru prostorové akustiky“

Vyhláška 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ – změna 217/2016 Sb.

ČSN EN 17037 - Denní osvětlení budov

Daylight Science and Daylighting Technology – Kittler, Kocifaj, Darula

Solar Energy – The Official Journal of the International Solar Energy Society

Solarlits – Journal of Daylighting; Building Acoustics – journal concerned with acoustics in the built environment

http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/; https://www.journalakustika.com/

Informace ke kombinované nebo distanční

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T9:105
Bošová D.
Prokopová L.

12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:S147c
Prokopová L.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Gappa
St
místnost T9:S147a
Prokopová L.
07:15–08:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147c
Prokopová L.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147c
Prokopová L.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147a
Prokopová L.
07:15–08:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147c
Prokopová L.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147c
Prokopová L.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Gappa
Čt
místnost T9:S147a
Richtrová D.
07:15–08:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147a
Richtrová D.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147a
Richtrová D.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 110)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147a
Richtrová D.
07:15–08:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 111)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147a
Richtrová D.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 112)

Dejvice
Gappa
místnost T9:S147a
Richtrová D.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 113)

Dejvice
Gappa

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23048005.html