Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geodézie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
523GEO KZ 1 1P+0C česky
Garant předmětu:
Tomáš Křemen
Přednášející:
Tomáš Křemen
Cvičící:
Tomáš Křemen
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství I
Anotace:

Geodézie. Organizace geodetické služby ČR. Geodetické body a referenční systémy. Mapové podklady pro výstavbu. Geodetická část projektové dokumentace. Vytyčování staveb. Dokumentace skutečného provedení. Katastr nemovitostí. Oceňování výkonů.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:

1. ÚVOD: Aproximace Země, geodetické body, kartografie, referenční systémy, zeměpisné souřadnice.

2. SOUŘADNICOVÉ VÝPOČTY: Směrník, rajon (prostorová polární metoda), ortogonální metoda, oměrné, měření úhlů, délek, výšek.

3. MAPOVÁNÍ, STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO: Obsah katastrální mapy, SM5 a SM10, účelové mapy (technická mapa města 1:200 a 1:500), ZABAGED, střední a malé měřítko.

4. KATASTR NEMOVITOSTÍ: Organizace zeměměřické služby v ČR, právní předpisy v zeměměřictví.

5. DALŠÍ METODY V GEODÉZII: GNSS, laserové skenování, fotogrammetrie (fotoplán, ortofoto, letecká fotogrammetrie).

6. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVU BUDOVY: Zaměření současného stavu (v návaznosti na předpisy).

Osnova cvičení:

viz předmět 523GP

https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/predmety/15785-geodeticka-praxe

Cíle studia:

Uvedení do hlavních úkolů geodézie ve výstavbě. Získání znalostí pro komunikaci s geodety a pro výkon základních měřických úloh v architektonické praxi.

Studijní materiály:

KOLEKTIV: Stavební geodézie. Skriptum. ČVUT - Fakulta stavební Praha. Aktuální vydání.

Poznámka:
Další informace:
https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/predmety/4980-geodezie
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T9:105
Křemen T.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6637806.html