Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Pozem.stavitelství IV

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
523PS4B Z,ZK 3 1P+2C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Pozem. stavitelství II (523PS2)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Pozem. stavitelství II (523PS2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství I
Anotace:

Jednoplášťové ploché střechy klasické skladby, inverzní skladby, dvouplášťové střechy, terasy, střešní zahrady, šikmé střechy, skládané krytiny, klempířské práce.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Navrhování plochých i šikmých střech základních typů - skladby i detaily

Studijní materiály:

ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení, Kutnar,Z. a kol.: Ploché střechy, Šikmé střechy (monografie) , ,

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12020205.html