Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BME v aj povinné

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7AMBAF Aplikovaná fyzika anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7AMBAM Aplikovaná matematika anglicky KZ 4 2P+1C Předmět je vypsán
17ABOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc anglicky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7AMBBB Biomechanika a biomateriály anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7AMBDP Diplomová práce
 
anglicky Z 30 364ZP Předmět je vypsán
F7AMBSDP Diplomový seminář anglicky Z 4 4C Předmět je vypsán
F7AMBELEG Evropská legislativa a management ve zdravotnictví anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7AMBLPT Lékařská přístrojová technika anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7AMBLZS Lékařské zobrazovací systémy anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7AMBMPV Matematická podpora výzkumu anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
F7AMBMAR Meření a regulace v biomedicíně anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7AMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu anglicky KZ 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7AMBSPMM Softwarová podpora pro matematické modelování anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7AMBSF Systémová fyziologie anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7AMBTANP Technika pro anesteziologii a neodkladnou péči anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7AMBCZS Číslicové zpracování signálů anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30020647-F7AMB_POV_20.html