Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

BEK PVP 6. semestr od 17/18

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
U16C5302 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 
česky Předmět není vypsán
U04E0202 Business Correspondence
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U16E0101 Corporate Social Responsibility
 
anglicky Předmět není vypsán
U04E0204 Critical Thinking
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U16E0102 Cross-cultural Management
 
anglicky Předmět není vypsán
U16C5402 Design a brand management
 
česky Předmět není vypsán
U65C6101 Dotační management
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
U16C6101 Etiketa pro manažery
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
U51C5401 Leadership a vzdělávání zaměstnanců
 
česky Předmět není vypsán
U63C0201 Makroekonomická analýza
 
česky Předmět není vypsán
U16C6104 Malé a střední podnikání
 
česky Předmět není vypsán
U63C5302 Manažerské nástroje a propočty
 
česky Předmět není vypsán
U16C5401 Marketingový výzkum
 
česky Předmět není vypsán
U04E0201 Networking in English
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U65C5301 Pracovní právo
 
česky Předmět není vypsán
U04E0203 Presentation Skills
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U16C6102 Prezentační dovednosti
 
česky Předmět není vypsán
U65C6301 Právní aspekty ochrany spotřebitele
 
česky Předmět není vypsán
U16E0501 Talent Management
 
anglicky Předmět není vypsán
U88E0201 Vybrané otázky managementu podniku A-1
 
anglicky ZK 6 2P+2C ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U88E0202 Vybrané otázky managementu podniku A-2
 
anglicky ZK 6 2P+2C ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U88E0203 Vybrané otázky managementu podniku B-1
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U88E0204 Vybrané otázky managementu podniku B-2
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U66C0103 Vznik primárních struktur mezinárodního obchodu jako součást geneze moderní Evropy
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
U88E0205 Zahraniční praxe
 
anglicky Předmět není vypsán
U63C4303 Účetnictví v České republice
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30012705-PVP-BEK_6.S.OD17_18.html