Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Doporučený průchod studijním plánem Specializace Zpracování signálů - doporučený průchod

Studijní plán: Lékařská elektronika a bioinformatika - Specializace Zpracování signálů

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZM Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry Z 0 2BP+2BC Z
BAM31LET Lékařská technika Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět programu
B4M36SAN Statistická analýza dat Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
BAM31NPG Neurofyziologie Z,ZK 6 2P+2C Z PS
2018_MBIOPPV4 Povinně volitelné předměty 24 povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BAM31BSG Biologické signály Z,ZK 6 2P+2L L povinný předmět programu
BAM33ZSL Zobrazovací systémy v lékařství
Jiří Anýž, Robert Holaj, Jan Kybic, Jan Petr, André Sopczak, André Sopczak, Jan Šanda 
Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět programu
B2M31DSP Pokročilé metody DSP Z,ZK 6 2P+2C Z,L PS
BAM31ZAS Zpracování analogových signálů Z,ZK 6 2P+2L L PS
2018_MBIOPPV4 Povinně volitelné předměty 24 povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BMPROJ6 Diplomový projekt Z 6 0p+6s Z,L povinný předmět programu
BAM31ADA Adaptivní metody zpracování signálů Z,ZK 6 2P+2C Z PS
BAM31MOA Modelování a analýza mozkové aktivity Z,ZK 6 2P+2C Z PS
2018_MBIOPPV4 Povinně volitelné předměty 24 povinně volitelný předmět
2018_MBIOVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BDIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 30 22s L povinný předmět programu
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod981031847205.html