Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diplomový projekt

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BMPROJ6 Z 6 0p+6s česky
Garant předmětu:
Roman Čmejla, Vratislav Fabián, Jan Kybic
Přednášející:
Cvičící:
Roman Čmejla, Vratislav Fabián, Jan Kybic, Petr Pošík
Předmět zajišťuje:
Fakulta elektrotechnická
Anotace:

Zpracování individuální práce související se studovaným programem Lékařská elektronika a bioinformatika pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém budoucí diplomové práce (odborná rešerše, HW realizace, SW realizace, aj.). Student se zpravidla s vedoucím projektu dohodne, že na tématu bude pokračovat v rámci diplomové práce, nicméně je možné zvolit i jiného vedoucího a téma diplomové práce.

Požadavky:

Nabídka projektů je na stránce https://intranet.fel.cvut.cz/cz/education/semestralni-projekty.html. Přiřazení tématu schvaluje vedoucí a garant specializace. Téma je třeba si zvolit nejpozději do konce 3. týdne semestru, ve kterém má student předmět zapsán, doporučujeme nicméně začít vhodné téma hledat již během semestru předcházejícího. Téma musí souviset se zaměřením programu, v případě pochybností kontaktujte garanta. Na téma diplomového projektu obvykle navazuje diplomová práce a výsledky z diplomového projektu lze v diplomové práci použít, není to však podmínkou.

Během semestru student se svým vedoucím pravidelně konzultuje průběh prací, obvykle jednou za 1-2 týdny.

Výsledkem diplomového projektu je vždy technická zpráva o doporučené délce 10-20 stran a podklady pro prezentaci o délce cca 5-10minut. Tyto podklady nahraje student do odevzdávacího systému BRUTE nejpozději do 3. týdne zkouškového období. Obvykle jsou výsledkem též zdrojové kódy, schémata, výkresy či tabulky výsledků, dle zaměření projektu.

Vedoucí po konzultaci se studentem stanoví datum a čas prezentace projektu, které zveřejní na CourseWare stránce předmětu, a to nejméně 1 týden dopředu. Prezentace je přístupná všem, může též probíhat elektronicky.

Na základě odevzdaných výsledků a prezentace ohodnotí vedoucí nejpozději do konce zkouškového období práci studenta, hodnocení zapíše do systému BRUTE a informuje garanta, který studentovi zapíše zápočet. Zapsání zápočtu a kontrolu administrativních náležitostí může garant delegovat, například na administrativní pracovníky.

Osnova přednášek:

Přednášky nejsou.

Osnova cvičení:

Cvičení nejsou.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Určují vedoucí práce v návaznosti na téma projektu.

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/bmproj6/start
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5493606.html