Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Biologické signály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BAM31BSG Z,ZK 6 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět BAM31BSG je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Předmět BAM31BSG nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B2M31BSGA (vztah je symetrický)
Předmět BAM31BSG může být splněn v zastoupení předmětem B2M31BSGA
Garant předmětu:
Roman Čmejla
Přednášející:
Roman Čmejla
Cvičící:
Roman Čmejla, Ivana Chrtková, Filip Šlapal
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Náplní předmětu jsou nativní a evokované biosignály používané v různých klinických borech současné medicíny a metody jejich snímání, zpracování, záznamu a vyhodnocování v časové a frekvenční oblasti. U významných biosignálů jsou studenti seznámeni s jejich genezí, fyziologickou podstatou, charakteristikami signálů nutných pro konstrukci přístrojů a případně s fyzikálními a matematickými modely. V laboratorních úlohách mají studenti příležitost ke snímání vlastních biologických signálů a k jejich následnému zpracování v programovém prostředí MATLAB.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A6M31BSG

Požadavky:

Odevzdání semestrální práce na téma Zpracování biologických signálů v Matlabu

Osnova přednášek:

1. Úvod, biosignály, rozdělení, parametry

2. Geneze biologických signálů, membránové potenciály, modelování el.vlast. neuronů

3. Signály nervů a kosterních svalů, ENG, parametry a zpracování EMG, analýza únavy

4. Signály srdce, svodové systémy EKG, vektor depolarizace, elektrická srdeční osa

5. Popis křivky EKG v čas. a frekv. oblasti, základní obrazy EKG, VKG, rušení a filtrace

6. Polygrafické metody v kardiologii, fonokardiografie, pletysmogram, detekce vln, HRV

7. Plicní funkce

8. Elektrická aktivita žaludku, elekrogastrogram

9. Geneze signálů mozku, svodový systém pro EEG, rytmy, normální EEG, analýzy, artefakty

10. Abnormální EEG, grafoelementy paroxysmální aktivity, evokované potenciály

11. Signály zrakového ústrojí, EOG, ERG, polysomnografie, klasifikace spánkových cyklů

12. Geneze signálů sluchového ústrojí, kochleární implantát a kódovací strategie

13. Hlas a řeč, F0, formanty, charakteristiky hlasu, poruchy řeči, fonetogram

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Měření doby reakce

2. Měření rychlosti šíření elektrického vzruchu

3. EMG

4. EKG

5. Potlačení rušení a artefaktů

6. FKG, PPG, detekce vln, HRV

7. Plicní funkce

8. EGG

9. EEG

10. Filtrace, korelace, spektra

11. EOG

12. Kódovací strategie

13. Hlas a řeč, F0, formanty, fonetogram

14. Zápočet

Cíle studia:

Cílem studia je získání teoretických i praktických znalostí o biologických signálech; jejich genezi, snímání, analýze a zpracování.

Studijní materiály:

1. Svatoš, J.: Biologické signály I - geneze, zpracování a analýza. Praha: ČVUT 1995

2. Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství, Academia 2006

3. Penhaker, M. a kol.: Lékařské diagnostické přístroje. Ostrava 2004

4. Trojan, S. a kol.: Lékařská fyziologie, GRADA 1994

5. Zpracování biologických signálů - návody k laboratorním úlohám (dokumenty v pdf jsou dostupné v učebně)

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAM31BSG
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C2-82
Čmejla R.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C2-82
místnost T2:C3-52
Čmejla R.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-52
St
Čt
místnost T2:A3-413a

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laborator K413A
místnost T2:A3-413a

09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laborator K413A
místnost T2:A3-413a

11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laborator K413A
místnost T2:A3-413a

09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laborator K413A
místnost T2:A3-413a

11:00–12:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laborator K413A

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5435706.html