Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Neurofyziologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BAM31NPG Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět BAM31NPG je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Přemysl Jiruška
Přednášející:
Přemysl Jiruška, Helena Pivoňková
Cvičící:
Přemysl Jiruška, Helena Pivoňková
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět pokrývá základy funkce nervového sytému. Propojuje znalosti z oboru elektrofyziologie, neurobiologie, neuroanatomie, psychologie, neurologie, psychiatrie a biofyziky. Absolvent předmětu by měl získat detailní znalosti o funkci lidského mozku od molekulární úrovně, přes buněčnou až po úroveň fungování celého mozku. Znalost funkce mozku ve zdraví představuje základní předpoklad pro pochopení onemocnění mozku a pro vývoj nových léčebných a diagnostický postupů. Důraz bude kladen na význam neurofyziologie v technických a bioinženýrských oborech.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Obecná neurofyziologie. Neuron, gliová buňka. Základní funkce synapse. Přehled neurotransmiterů a neurohormonů. Mechanismy synaptického přenosu.

2. Elektrofyziologie neuronu. Klidový membránový potenciál: Iontové a elektrické gradienty. Akční potenciál. Vlastnosti excitabilních membrán. Postsynaptický potenciál. Excitace a inhibice. Generátorový potenciál receptorů. Stimulace nervových buněk a její záznam.

3. Elektrické fenomény objemového vodiče. Extracelulární záznam a stimulace EEG, evokované potenciály, chronaxie,

4. Reflexní a nereflexní aktivita. Učení a paměť.

5. Funkce míchy. Fyziologie prodloužené míchy. Hypothalamus a autonomní nervový systém.

6. Motorické funkce: Kůra, basální ganglia, mozeček. Pyramidový a extrapyramidový systém. Poruchy motoriky. Demyelinizace.

7. Fyziologie čití a bolesti.

8. Mozková kůra. Intelekt. Motivace a emoce

9. Spánek a bdění. Modulační systémy.

10. Fyziologie zraku, sluchu, chuť a čich

11. Poruchy vědomí a integračních funkcí.

12. Mozková cirkulace a jejích poruchy. Cévní mozkové příhody. Vztah energetického metabolismu mozkové tkáně a mozkového průtoku. Celkový průtok krve mozkem a jeho změny. Regionální průtok krve.

13. Epilepsie a epileptický záchvat. Fokální, generalizované a sekundárně generalizované záchvaty. Etiopatogeneze epilepsie a epileptických záchvatů. EEG v diagnóze epileptických změn

14. Demence. Schizofrenie a poruchy nálad. Genetické a biochemické aspekty schizofrenie a poruch nálady (manie, deprese).

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology

2. Atlas fyziologie člověka ? S.Silbernagl, A. Despopoulos

3. Neuroscience: Exploring the Brain ? M. Bear, B.W.Connors, M.A. Paradiso

4. Přehled lékařské fyziologie ? Ganong W.F.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAM31NPG
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost UFYZ:A306
Jiruška P.
Pivoňková H.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
2. LF, Ústav fyziologie, Plzeňská 130/221
Posluch8rna 306
místnost UFYZ:A306
Pivoňková H.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

2. LF, Ústav fyziologie, Plzeňská 130/221
Posluch8rna 306
místnost UFYZ:A305
Jiruška P.
Pivoňková H.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
2. LF, Ústav fyziologie, Plzeňská 130/221
Posluch8rna 305
místnost UFYZ:A305
Pivoňková H.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

2. LF, Ústav fyziologie, Plzeňská 130/221
Posluch8rna 305
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5436006.html