Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Lékařská technika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BAM31LET Z,ZK 6 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět BAM31LET je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Předmět BAM31LET nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět A0M31ZLE (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Jan Havlík
Přednášející:
Jan Havlík
Cvičící:
Jan Havlík, Zdeněk Horčík
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Důraz je kladen na principy aplikované lékařské elektroniky používané v moderních přístrojích. Struktury a funkční bloky jednotlivých diagnostických a terapeutických lékařských přístrojů. Elektrokardiografy, elektroencefalografy, elektromyografy, lékařské monitory, přístroje pro měření krevního tlaku a průtoku krve, pulsní oxymetry, anesteziologické a resuscitační přístroje, přístroje pro klinickou laboratoř, elektrostimulátory, kardiostimulátory, defibrilátory, sluchové pomůcky, kochleární implantáty, terapeutické aplikace ultrazvuku, základy ultrazvukových diagnostických systémů, radioterapie a stereotaktická radiochirurgie.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/BAM31LET

Požadavky:

Účast na cvičeních, absolvování laboratorní výuky, semestrální práce. Předmět předpokládá solidní vstupní znalosti z oblastí analýzy elektrických obvodů, elektrických součástek a funkčních bloků elektrických obvodů, podrobněji viz https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/bam31let/start

Osnova přednášek:

1. Struktura a typy lékařských přístrojů, parametry lékařských přístrojů.

2. Elektrody pro snímání biologických potenciálů, zesilovače biologických signálů

3. Elektrokardiografie, kardiostimulátory, defibrilátory

4. EKG - obvodová řešení, diagnostika

5. Kardiostimulátory, defibrilátory - obvodová řešení

6. Přístroje pro měření krevního tlaku a průtoku krve, pulsní oxymetrie

7. Elektroencefalografie, elektromyografie, měření tělesné teploty

8. Přístroje pro klinickou laboratoř využívající analytických metod

9. Přístroje pro oční lékařství

10. Základy ultrazvukové diagnostiky

11. Přístroje pro intenzivní medicínu, lékařské monitory, umělá plicní ventilace

12. Radioterapie, RTG radioterapie, terapie vysokoenergetickým zářením, stereotaktická radiochirurgie, Leksellův gama nůž

13. Telemedicína, robotická medicína

Osnova cvičení:

1. Seznámení s programem cvičení, BOZP

2. Zesilovače biologických signálů

3. Výklad k laboratorním úlohám, zadání samostatných prací

4. Laboratorní měření

5. Laboratorní měření

6. Laboratorní měření

7. Laboratorní měření

8. Laboratorní měření

9. Laboratorní měření

10. Exkurse

11. Exkurse

12. Prezentace samostatných úloh

13. Prezentace samostatných úloh

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled v oblasti lékařské přístrojové techniky a umožnit jim praktické seznámení s vybranými přístroji při laboratorní výuce.

Studijní materiály:

1. Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia. 2006.

2. Penhaker, M. a kol.:Lékařské diagnostické přístroje - učební texty. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2004.

3. Webster, J. G.: Medical Instrumentation - Application and Design. Wiley, 4 edition, 2007.

4. Bronzino, J. D.: Biomedical Engineering Fundamentals. Boca Raton: CRC Press. 2006.

5. Bronzino, J. D.: Medical Devices and Systems. Boca Raton: CRC Press. 2006.

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/BAM31LET
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:A3-413a
Havlík J.
Horčík Z.

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laborator K413A
místnost T2:A3-413a
Havlík J.
Horčík Z.

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laborator K413A
místnost T2:A3-413a
Havlík J.
Horčík Z.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laborator K413A
St
místnost T2:C3-54
Havlík J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-54
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5435806.html