Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Kybernetika a Robotika - průchod studiem

Studijní plán: Kybernetika a Robotika 2016

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B3B04PSA Akademické psaní KZ 2 2C Z povinný předmět programu
B3B33ALP Algoritmy a programování Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
BEZB Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře Z 0 2BP+2BC Z,L povinný předmět programu
B0B01LAG Lineární algebra Z,ZK 8 4P+2S Z povinný předmět programu
B0B01LGR Logika a grafy Z,ZK 5 3P+2S Z,L povinný předmět programu
B0B01MA1 Matematická analýza 1 Z,ZK 7 4P+2S Z,L povinný předmět programu
B3B35RO Roboti
 
KZ 2 1P+2L Z povinný předmět programu
BEZZ Základní školení BOZP Z 0 2BP+2BC Z povinný předmět programu

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B0B35APO Architektura počítačů Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět programu
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět programu
B3B02FY1 Fyzika 1 Z,ZK 6 4P+1L+2C L povinný předmět programu
B0B01MA2 Matematická analýza 2 Z,ZK 7 4P+2S L,Z povinný předmět programu
B3B36PRG Programování v C Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět programu
2015_BKYRVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B3B31EPO Elektronické prvky a obvody Z,ZK 6 4P+2L Z povinný předmět programu
B3B02FY2 Fyzika 2 Z,ZK 6 3P+1L+2C Z povinný předmět programu
B3B01KAT Komplexní analýza a transformace Z,ZK 7 4P+2S Z povinný předmět programu
B0B35LSP Logické systémy a procesory Z,ZK 6 2P+2L L povinný předmět programu
B3B31SAS Signály a systémy Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B3B35ARI Automatické řízení Z,ZK 7 4P+2L L povinný předmět programu
B3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět programu
B0B01PST Pravděpodobnost a statistika Z,ZK 7 4P+2S Z povinný předmět programu
B3B38SME Senzory a měření Z,ZK 6 3P+2L L povinný předmět programu
2015_BKYRLAB Povinně volitelné předměty programu - laboratoře 4 povinně volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B3B38KDS Komunikace a distribuované systémy Z,ZK 6 4P+2L Z povinný předmět programu
B0B33OPT Optimalizace Z,ZK 7 4P+2C Z,L povinný předmět programu
B3BPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project Z 4 4s Z povinný předmět programu
B3B33ROB Robotika
 
Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět programu
2015_BKYRPV Povinně volitelné předměty programu 16 povinně volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BBAP16 Bakalářská práce - Bachelor thesis
 
Z 16 15s L,Z povinný předmět programu
B3B04PRE Prezentační dovednosti KZ 2 2C L povinný předmět programu
2015_BKYRPV Povinně volitelné předměty programu 16 povinně volitelný předmět
2015_BKYRVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod701244283805.html