Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Navrhování nosných konstrukcí - beton

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133NNKB Z,ZK 4 2P+1C česky
Vztahy:
Předmět 133NNKB lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů podle podmínky skupiny B-E-13XNNKX
Úspěšná klasifikace předmětu 133NNKB je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133BZE
Úspěšná klasifikace předmětu 133NNKB je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133BK02
Úspěšná klasifikace předmětu 133NNKB je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133BK01
Úspěšná klasifikace předmětu 133NNKB je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133BZKV
Úspěšná klasifikace předmětu 133NNKB je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133BZKQ
Úspěšná klasifikace předmětu 133NNKB je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133BZKE
Úspěšná klasifikace předmětu 133NNKB je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133BZKZ
Garant předmětu:
Martin Tipka
Přednášející:
Radek Štefan, Michal Števula, Martin Tipka, Jitka Vašková
Cvičící:
Josef Fládr, Jakub Holan, Anna Horáková, Roman Chylík, Michaela Jelínková, Valeriia Kazmina, Šárka Košťálová, Roman Kubát, Jan Rozkošný, Radek Štefan, Martin Tipka, Jitka Vašková, Václav Wudi
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Obsahem předmětu jsou základy navrhování nosných betonových konstrukcí a metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení. Probírány jsou vlastnosti betonu, technologie výroby betonu a jeho zkoušení, vlastnosti betonářské výztuže a její spolupůsobení s betonem. Stěžejní částí výuky je navrhování a vyztužování železobetonových konstrukcí pro základní typy namáhání (ohyb, smyk, tlak s ohybem) a úvod do problematiky mezních stavů použitelnosti. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavební inženýrství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby).

Požadavky:

Požadovaná návaznost na předmět 132PRPE

Doporučená návaznost na předměty 124PSI1 (Pozemní stavby 1I) a 123SH01 (Stavební hmoty).

Předpokládají se základní znalosti stavební mechaniky - výpočet vnitřních sil na staticky určitých konstrukcích.

Požadavky uzavření předmětu:

Zápočet:

- Docházka a aktivní účast na cvičení – max. 2 absence, pravidla upřesní cvičící

- Splněné úlohy cvičení v daných termínech dle pokynů cvičících, u některých úloh vyžadovány konzultace a schválení dílčích výsledků, uzavření každé úlohy do 2 týdnů po zadání poslední části

- Splněné semestrální testy (min. 40%, tj.12 bodů)

Zkouška:

-podmínky účasti: přihlášení ke zkoušce v KOSu, zápočet zapsaný v KOSu, zkouška z 132PRPE zapsaná v KOSu

- zkouška písemná = test a příklady, celkem cca 2 hodiny + osobní účast na vyhodnocení (případné ústní dozkoušení)

- hodnocení zkoušky: max. 100 bodů (40 test + 30 příklady + 30 semestrální testy)

- úspěšné uzavření zkoušky - podmínkou je získání v součtu minimálně 50 bodů, z každé dílčí části min. 40% bodů: tj. z testu min.16bodů, z příkladů min.12 bodů.

Osnova přednášek:

1. Zatížení stavebních konstrukcí

2. Druhy a základní vlastnosti betonu

3. Výztuž betonových konstrukcí

4. Zásady navrhování nosných konstrukcí, principy mezních stavů

5. Ohyb I - chování železobetonových prvků, napjatost, příčiny porušení

6. Ohyb II - moment únosnosti

7. Smyk - způsoby porušení, postup navrhování, smyková výztuž

8. Vyztužování železobetonových desek a trámů, výkresy výztuže, výkresy tvaru

9. Železobetonové sloupy a stěny - zásady navrhování, vyztužování

10. Namáhání N+M - posouzení únosnosti, interakční diagram

11. Mezní stavy použitelnosti - úvod, zjednodušené metody, ohybová štíhlost

12. Technologie betonu - složení, výroba, zkoušení, specifikace betonu

Osnova cvičení:

1. Výpočet zatížení - monolitická konstrukce

2. Výpočet zatížení - prefabrikovaná konstrukce

3. Návrh rozměrů konstrukčních prvků, skica tvaru

4. Výpočet zatížení a vnitřních sil desky a trámu

5. Návrh a posouzení výztuže desky

6. Výkres výztuže desky, návrh a posouzení ohybové výztuže trámů

7. Návrh a posouzení smykové výztuže trámů

8. Výkres výztuže trámu

9. Výkres tvaru

10. Návrh železobetonového sloupu

11. Posouzení železobetonového sloupu

12. Posouzení ohybové štíhlosti prvků

Cíle studia:

Cílem studia je získání základních poznatků týkajících se zatížení a chování betonových a železobetonových konstrukcí. Podmínkou pro navrhování konstrukcí je znalost základních mechanických vlastností materiálů (beton a výztuž). Z nich následně vyplývá odezva konstrukce na konkrétní typ namáhání. Předmět seznamuje posluchače s metodikou navrhování betonových a železobetonových prvků a tvorbou základní výkresové dokumentace betonových konstrukcí. Znalosti a dovednosti získané v předmětu jsou nutným základem pro navazující odborné předměty katedry betonových a zděných konstrukcí a konstrukční projekty.

Studijní materiály:

[1] Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2018. ISBN 978-80-01-06508-2.

[2] Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2021. ISBN 978-80-01-06916-5.

[3] Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan. C.W.: Design of concrete structures. 14th Edition in SI Units. McGraw Hill Higher Education, 2011. ISBN 978-007-131139-7.

[4] Drbohlavová, L., Hanzlová, H.: Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1. Komentované příklady. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-04888-7

[5] Procházka, J. a kol.: Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. ČBS Servis, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-903807-5-2.

[6] eBeton - Specialista na beton [online]. EBETON. Dostupné z: http://www.ebeton.cz/

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/~tipkamar/vyuka.htm
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-787

12:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
Út
místnost TH:B-786

09:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
místnost TH:B-286

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
místnost TH:B-786

13:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-280

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
místnost TH:B-786

17:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
místnost TH:B-786

18:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
místnost TH:B-786

16:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
Út
místnost TH:B-787

10:00–10:50
(přednášková par. 2
paralelka 208)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

14:00–14:50
(přednášková par. 2
paralelka 211)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

15:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 206)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-786

17:00–17:50
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
místnost TH:B-787

11:00–11:50
(přednášková par. 2
paralelka 207)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

12:00–12:50
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-786

16:00–16:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
místnost TH:B-787

14:00–14:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

15:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
St
místnost TH:B-280

12:00–13:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
Čt
místnost TH:B-787

14:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

18:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

14:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-786

17:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
místnost TH:B-787

18:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787

místnost TH:B-786

10:00–10:50
(přednášková par. 2
paralelka 209)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
místnost TH:B-786

11:00–11:50
(přednášková par. 2
paralelka 210)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
místnost TH:B-786

12:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
místnost TH:B-786

13:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5539206.html