Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Navrhování nosných konstrukcí - beton

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133NNKB Z,ZK 4 2P+1C česky

Předmět 133NNKB lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů podle podmínky skupiny B-E-13XNNKX

Úspěšná klasifikace předmětu 133BZE je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133NNKB

Úspěšná klasifikace předmětu 133BK02 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133NNKB

Úspěšná klasifikace předmětu 133BK01 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133NNKB

Úspěšná klasifikace předmětu 133BZKV je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133NNKB

Úspěšná klasifikace předmětu 133BZKQ je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133NNKB

Úspěšná klasifikace předmětu 133BZKE je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133NNKB

Úspěšná klasifikace předmětu 133BZKZ je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133NNKB

Garant předmětu:
Martin Tipka
Přednášející:
Martin Tipka
Cvičící:
Josef Fládr, Šárka Košťálová, Martin Tipka
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Obsahem předmětu jsou základy navrhování nosných betonových konstrukcí a metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení. Probírány jsou vlastnosti betonu, technologie výroby betonu a jeho zkoušení, vlastnosti betonářské výztuže a její spolupůsobení s betonem. Stěžejní částí výuky je navrhování a vyztužování železobetonových konstrukcí pro základní typy namáhání (ohyb, smyk, tlak s ohybem) a úvod do problematiky mezních stavů použitelnosti. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavební inženýrství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby).

Požadavky:

Požadovaná návaznost na předmět 132PRPE (Pružnost a pevnost).

Doporučená návaznost na předměty 124PSI1 (Pozemní stavby 1I) a 123SH01 (Stavební hmoty).

Předpokládají se základní znalosti stavební mechaniky - výpočet vnitřních sil na staticky určitých konstrukcích.

Osnova přednášek:

1. Zatížení stavebních konstrukcí

2. Druhy a základní vlastnosti betonu

3. Výztuž betonových konstrukcí

4. Zásady navrhování nosných konstrukcí, principy mezních stavů

5. Ohyb I - chování železobetonových prvků, napjatost, příčiny porušení

6. Ohyb II - moment únosnosti

7. Smyk - způsoby porušení, postup navrhování, smyková výztuž

8. Vyztužování železobetonových desek a trámů, výkresy výztuže, výkresy tvaru

9. Železobetonové sloupy a stěny - zásady navrhování, vyztužování

10. Namáhání N+M - posouzení únosnosti, interakční diagram

11. Mezní stavy použitelnosti - úvod, zjednodušené metody, ohybová štíhlost

12. Technologie betonu - složení, výroba, zkoušení, specifikace betonu

Osnova cvičení:

1. Výpočet zatížení - monolitická konstrukce

2. Výpočet zatížení - prefabrikovaná konstrukce

3. Návrh rozměrů konstrukčních prvků, skica tvaru

4. Výpočet zatížení a vnitřních sil desky a trámu

5. Návrh a posouzení výztuže desky

6. Výkres výztuže desky, návrh a posouzení ohybové výztuže trámů

7. Návrh a posouzení smykové výztuže trámů

8. Výkres výztuže trámu

9. Výkres tvaru

10. Návrh železobetonového sloupu

11. Posouzení železobetonového sloupu

12. Posouzení ohybové štíhlosti prvků

Cíle studia:

Cílem studia je získání základních poznatků týkajících se zatížení a chování betonových a železobetonových konstrukcí. Podmínkou pro navrhování konstrukcí je znalost základních mechanických vlastností materiálů (beton a výztuž). Z nich následně vyplývá odezva konstrukce na konkrétní typ namáhání. Předmět seznamuje posluchače s metodikou navrhování betonových a železobetonových prvků a tvorbou základní výkresové dokumentace betonových konstrukcí. Znalosti a dovednosti získané v předmětu jsou nutným základem pro navazující odborné předměty katedry betonových a zděných konstrukcí a konstrukční projekty.

Studijní materiály:

[1] Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2018. ISBN 978-80-01-06508-2.

[2] Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2021. ISBN 978-80-01-06916-5.

[3] Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan. C.W.: Design of concrete structures. 14th Edition in SI Units. McGraw Hill Higher Education, 2011. ISBN 978-007-131139-7.

[4] Drbohlavová, L., Hanzlová, H.: Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1. Komentované příklady. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-04888-7

[5] Procházka, J. a kol.: Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. ČBS Servis, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-903807-5-2.

[6] eBeton - Specialista na beton [online]. EBETON. Dostupné z: http://www.ebeton.cz/

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/~tipkamar/vyuka.htm
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-787

12:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
Út
místnost TH:B-786

09:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
místnost TH:B-286

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
místnost TH:B-786

13:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5539206.html