Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb

Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BJ20190100 Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
29
BJ20190200 Stavební inženýrství, varianta J, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
28
BJ20190300 Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BJ20190400 Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
Minimální počet kreditů 117
Povinné předměty programu
BL202405 Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 5. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BL202006 Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 6. semestr V této skupině musíte získat alespoň 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
24
BL202007 Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 7. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BL202008 Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 8. semestr V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
18
Minimální počet kreditů 102
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BL202006_1 Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
BF20190201_J Povinně volitelný jazyk, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
1
BF20190302_J Povinně volitelný jazyk, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 3
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BL202008_1 Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
12
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 240
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 240

tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025

Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30024168.html