Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Betonové a zděné konstrukce 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133BK02 Z,ZK 7 4P+2C česky
Vztahy:
Předmět 133BK02 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 133NNKB
Úspěšná klasifikace předmětu 133BK02 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133BM1K
Úspěšná klasifikace předmětu 133BK02 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133BM01
Úspěšná klasifikace předmětu 133BK02 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133BM1
Garant předmětu:
Marek Foglar
Přednášející:
Iva Broukalová, Michal Drahorád, Marek Foglar, Jitka Vašková
Cvičící:
Iva Broukalová, Michal Drahorád, Marek Foglar, Michaela Frantová, Petr Miklas, Martin Neradílek, Daniel Samek, Vojtěch Šulc, Martin Tipka, Jitka Vašková
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Předmět navazuje na předměty NNK a předmět BK01 a rozšiřuje objem znalostí na nutné minimum pro bakalářské studijní programy C a K.

1. Zděné konstrukce - typy a vlastnosti zdicích prvků a malty

2. Navrhování zděných prvků - tlak, soustředěný tlak, ohyb, smyk

3. Modely pro výpočet zděných konstrukcí, vyztužené zdivo, zesilování zdiva

4. Mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí - návrhové principy, ideální průřez, omezení napětí

5. Metody výpočtu deformací betonových prvků, ohybová štíhlost

6. Výpočet a omezení šířky trhlin, vodonepropustné konstrukce - typy a požadavky

7. Základy předpjatého betonu - principy působení, návrh a ztráty předpětí, posouzení mezních stavů

8. Technologie provádění předpjatých prvků - předpínací systémy, postupy napínání

9. Montované betonové konstrukce - specifika navrhování, návrhové situace, zatížení při provádění

10. Navrhování betonových dílců, manipulační úchyty, styky a spoje

11. Systémy montovaných konstrukcí vícepodlažních budov, betonové haly

12. Spřažené prefamonolitické prvky a konstrukce, D-oblasti

13. Mosty a inženýrské konstrukce - úvod, názvosloví, typy konstrukcí, specifika navrhování

Požadavky:

Zápočet:

- Docházka na cvičení (max. 2 absence),

- Splněné úlohy cvičení v daných termínech dle pokynů cvičících, u některých úloh vyžadovány konzultace a schválení dílčích výsledků,

- uzavření každé úlohy do 2 týdnů po zadání poslední části,

- nejpozději ale v zápočtovém týdnu. Později zápočet nebude možné získat

Zkouška:

- podmínka účasti: přihlášení ke zkoušce v KOSu, zápočet zapsaný v KOSu

- zkouška písemná = test a příklady, celkem 80minut (případné ústní dozkoušení)

- hodnocení zkoušky: max. 100 % (součet získatelných: 50% zkouška + 50% z testů ze semestru (25% první test, 25% druhý test))

- úspěšné uzavření zkoušky: získání stanoveného minimálního počtu bodů ze dvou dílčích zkouškových testů psaných v semestru (33% získatelných z každého z nich),

- splnění podmínek písemné zkoušky (minimální počet bodů z testu, celkově min. 50% bodů se započtením bodů z testů v semestru). = příklad: první test úspěšnost 100% * 25% váha = 25%, druhý test 50% úspěšnost * 25% váha = 12,5%, zkouška 60% úspěšnost*50% váha == 25%+12,5%+30%=67,5% = klasifikace D

Osnova přednášek:

viz obsah předmětu

Osnova cvičení:

Přehled úloh pro cvičení BK02

1. Zdivo

2. Železobetonový panel výpočet průhybu

3. Předpjatý vazník

4. Návrh a vyztužení ozubu metodou příhradové analogie

5. Spřažená konstrukce beton-beton

6. Prefabrikovaný most - Návrh vzorového příčného řezu, výpočet roznosu zatížení

Cíle studia:

Rozšíření a prohloubení poznatků navrhování betonových a zděných konstrukcí, úvod do navrhování předpjatého betonu, inženýrských konstrukcí a mostů

Studijní materiály:

![1] Košatka, P., Lorenz, K., Vašková, J.: Zděné konstrukce 1. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-03463-7

![2] Foglar, M. a kol.: Betonové konstrukce 3. Navrhování betonových konstrukcí na MSP, Úvod do předpjatého betonu. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-04943-3

![3] Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 978-80-01-06323-1

[4] Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové vícepodlažní a halové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2022. 978-80-01-06949-3

?[5] Košatka, P.: Příklady navrhování zděných konstrukcí 1. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04210-6

?[6] Bhatt, P.: Prestressed concrete design to Eurocodes. London: SPON, 2011. ISBN 978-0-415-43911-4

Poznámka:
Další informace:
N/A
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-286

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
Út
místnost TH:B-785

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
B785
místnost TH:B-787

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
St
místnost TH:B-686

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B686
místnost TH:B-686

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B686
Čt
místnost TH:B-786

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
místnost TH:B-786

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
místnost TH:B-872

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B872
místnost TH:B-687

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687

místnost TH:B-286

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3120706.html