Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Betonové a zděné konstrukce 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133BK02 Z,ZK 7 4P+2C česky

Předmět 133BK02 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 133NNKB

Úspěšná klasifikace předmětu 133BK02 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133BM1K

Úspěšná klasifikace předmětu 133BK02 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133BM01

Úspěšná klasifikace předmětu 133BK02 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133BM1

Garant předmětu:
Marek Foglar
Přednášející:
Iva Broukalová, Michal Drahorád, Marek Foglar, Jitka Vašková
Cvičící:
Iva Broukalová, Marek Foglar, Michaela Frantová, Petr Miklas, Martin Neradílek, Martin Salák, Daniel Samek, Vojtěch Šulc, Martin Tipka, Jitka Vašková, Václav Wudi
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Předmět navazuje na předměty NNK a předmět BK01 a rozšiřuje objem znalostí na nutné minimum pro bakalářské studijní programy C a K.

1. Zděné konstrukce - typy a vlastnosti zdicích prvků a malty

2. Navrhování zděných prvků - tlak, soustředěný tlak, ohyb, smyk

3. Modely pro výpočet zděných konstrukcí, vyztužené zdivo, zesilování zdiva

4. Mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí - návrhové principy, ideální průřez, omezení napětí

5. Metody výpočtu deformací betonových prvků, ohybová štíhlost

6. Výpočet a omezení šířky trhlin, vodonepropustné konstrukce - typy a požadavky

7. Základy předpjatého betonu - principy působení, návrh a ztráty předpětí, posouzení mezních stavů

8. Technologie provádění předpjatých prvků - předpínací systémy, postupy napínání

9. Montované betonové konstrukce - specifika navrhování, návrhové situace, zatížení při provádění

10. Navrhování betonových dílců, manipulační úchyty, styky a spoje

11. Systémy montovaných konstrukcí vícepodlažních budov, betonové haly

12. Spřažené prefamonolitické prvky a konstrukce, D-oblasti

13. Mosty a inženýrské konstrukce - úvod, názvosloví, typy konstrukcí, specifika navrhování

Požadavky:

Zápočet: Docházka na cvičení (max. 2 absence), splnění zadaných úkolů cvičení ve stanovených termínech.

Zkouška: získání stanoveného minimálního počtu bodů ze dvou dílčích testů v semestru, splnění podmínek písemné zkoušky (minimální počet bodů z testu, celkově min. 50% bodů se započtením bodů z testů v semestru)

Osnova přednášek:

viz obsah předmětu

Osnova cvičení:

Přehled úloh pro cvičení BK02

1. Zdivo

2. Železobetonový panel výpočet průhybu

3. Předpjatý vazník

4. Návrh a vyztužení ozubu metodou příhradové analogie

5. Spřažená konstrukce beton-beton

6. Prefabrikovaný most - Návrh vzorového příčného řezu, výpočet roznosu zatížení

Cíle studia:

Rozšíření a prohloubení poznatků navrhování betonových a zděných konstrukcí, úvod do navrhování předpjatého betonu, inženýrských konstrukcí a mostů

Studijní materiály:

![1] Košatka, P., Lorenz, K., Vašková, J.: Zděné konstrukce 1. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-03463-7

![2] Foglar, M. a kol.: Betonové konstrukce 3. Navrhování betonových konstrukcí na MSP, Úvod do předpjatého betonu. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-04943-3

![3] Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 978-80-01-06323-1

[4] Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové vícepodlažní a halové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2022. 978-80-01-06949-3

?[5] Košatka, P.: Příklady navrhování zděných konstrukcí 1. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04210-6

?[6] Bhatt, P.: Prestressed concrete design to Eurocodes. London: SPON, 2011. ISBN 978-0-415-43911-4

Poznámka:
Další informace:
N/A
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3120706.html