Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Betonové a zděné konstrukce V

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133BZKV Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 133BZKV lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 133NNKB
Garant předmětu:
Petr Štemberk
Přednášející:
Yuliia Khmurovska, Petr Štemberk
Cvičící:
Yuliia Khmurovska, Petr Štemberk
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti navrhování železobetonových kon-strukcí na MSÚ v návaznosti na předmět NNK. Obsahem předmětu je problematika navrho-vání desek jednosměrně i obousměrně pnutých, zásady navrhování schodišť, ztužujících stěn, zděných konstrukcí, základů, opěrných stěn, montovaných konstrukcí, hal a předpjatého beto-nu. Mezní stavy použitelnosti. Úvod do navrhování inženýrských konstrukcí a mostů.

Požadavky:

Docházka na cvičení (max. 2 neomluvené absence)

Včasné a správné vypracování zadaných úloh

Úspěšné složení zápočtu

Úspěšné složení zkoušky

Osnova přednášek:

1. Opakování, materiály, posouzení železobetonových prvků na účinky ohybového momentu a smyku

2. Návrh železobetonové desky na účinky kombinace ohybového a kroutícího momentu v bodě

3. Návrh železobetonové desky obecného půdorysu s uvážením protlačení

4. Návrh železobetonové stěny obecného tvaru

5. Teorie plasticity a její aplikace na železobetonové konstrukce

6. Deformace železobetonových konstrukcí

7. Analýza železobetonových konstrukcí pomocí výpočetních programů

8. Strut-and-tie modely, princip a příklady

9.-13. Concrete for hydraulic structures

Osnova cvičení:

1. Železobetonová deska

2. Železobetonová stěna

3. STM

Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti navrhování železobetonových kon-strukcí na MSÚ v návaznosti na předmět NNK. Obsahem předmětu je problematika navrho-vání desek jednosměrně i obousměrně pnutých, zásady navrhování schodišť, ztužujících stěn, zděných konstrukcí, základů, opěrných stěn, montovaných konstrukcí, hal a předpjatého beto-nu. Mezní stavy použitelnosti. Úvod do navrhování inženýrských konstrukcí a mostů.

Studijní materiály:

!Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014. 978-80-01-05587-8.

!Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze 2013. 978-80-01-05323-2.

?Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 978-80-01-06323-1

?Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. 978-80-01-06128-2.

?Collepardi M., Collepardi S., Troli R.: Concrete Mix Design. Grafiche Tintoretto, 2007. ISBN: 88-901469-8-2

Poznámka:
Další informace:
https://people.fsv.cvut.cz/~stembpet/133BZKV/133BZKV.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-779

17:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B779
Út
St
místnost TH:C-204

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C204
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3124906.html