Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Betonové a zděné konstrukce Q

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133BZKQ Z,ZK 7 3P+3C česky
Vztahy:
Předmět 133BZKQ lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 133NNKB
Úspěšná klasifikace předmětu 133BZKQ je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133PSBZ
Garant předmětu:
Petr Bílý
Přednášející:
Petr Bílý, Martin Tipka, Jitka Vašková
Cvičící:
Petr Bílý, Jakub Holan, Kristýna Richterová, Martin Tipka, Jitka Vašková
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Zaměřením předmětu je navrhování betonových a zděných prvků a konstrukcí vícepodlažních budov - navazuje na předmět Navrhování nosných konstrukcí. Obsahem výuky v oblasti železobetonových konstrukcí je doplnění a zobecnění postupů ověřování únosnosti konstrukčních prvků pro případy namáhání ohybem, smykem, kombinací šikmého ohybu a normálové síly, navrhování prvků namáhaných kroucením, protlačením, posouzení štíhlých tlačených prvků. Pro jednotlivé typy konstrukcí jsou probrány postupy navrhování včetně volby vhodných výpočetních modelů a výpočetních metod a zásad vyztužování. V části zaměřené na zděné konstrukce jsou probírány postupy pro návrh a ověření běžných typů vodorovných a svislých zděných konstrukcí.

Požadavky:

Docházka na cvičení (max. 2 neomluvené absence)

Včasné a správné vypracování zadaných úloh

Úspěšné složení zápočtových testů

Úspěšné složení zkoušky (zkouška písemná - test, příklady a vyztužování železobetonových prvků)

Osnova přednášek:

1) Úvod. Postupy navrhování ŽB a zděných konstrukcí. Výpočetní modely a metody.

2) Zásady návrhu konstrukčních systémů vícepodlažních budov, konstrukční prvky - terminologie.

3) Rámové konstrukce, prvky namáhané smykem a kroucením.

4) Prvky namáhané kombinací ohybu a normálové síly, štíhlé tlačené prvky - postupy navrhování.

5) Stropní desky - typy, statické působení, vylehčené desky, vliv prostupů na navrhování a vyztužení.

6) Stropní desky po obvodě nepoddajně podepřené - statické působení, vliv krouticích momentů.

7) Stropní desky lokálně podepřené, metody výpočtu vnitřních sil, protlačení.

8) Ztužení vícepodlažních budov - ztužující prvky, předpoklady a požadavky návrhu.

9) Schodiště - typy betonových schodišť, navrhování, vyztužení, provádění. Výkresy tvaru.

10) Základové konstrukce, suterénní a opěrné stěny - typy, zásady navrhování a vyztužování.

11) Stěnové nosníky - typy, metody navrhování a vyztužení.

12) Zděné konstrukce - terminologie a vlastnosti zdiva, navrhování stropů a překladů zděných budov, funkce věnce.

13) Zděné konstrukce - navrhování stěn a pilířů na svislá i vodorovná zatížení.

Osnova cvičení:

1) Patrový rovinný rám

2) Po obvodě nepoddajně podepřená deska

3) Lokálně podepřená deska

4) ŽB schodiště

5) Výkres tvaru

6) Základová patka

7) Návrh vybraných prvků jednoduché zděné budovy

Cíle studia:

Seznámení s tématy uvedenými v částech Anotace a Osnova přednášek. Osvojení znalostí z navrhování monolitických železobetonových konstrukcí, vyztužování a tvorby výkresové dokumentace.

Studijní materiály:

! Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06323-1.

! Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2021, ISBN 978-80-01-06916-5.

! Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06128-2.

! Košatka, P., Lorenz, K., Vašková, J.: Zděné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2010, ISBN 978-80-01-03463-7.

? Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan. C.W.: Design of concrete structures. 14th ed. McGraw-Hill Higher Education, New York, 2010, ISBN 978-0-07-329349-3.

? Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013, ISBN 978-80-01-05323-2.

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/www/bilypet1/133BZKQ.htm
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-785

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B785
místnost TH:B-787

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
Čt
místnost TH:B-286

08:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3126206.html