Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Betonové a zděné konstrukce 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133BK01 Z,ZK 6 3P+2C česky
Vztahy:
Předmět 133BK01 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 133NNKB
Garant předmětu:
Petr Bílý
Přednášející:
Petr Bílý, Martin Tipka, Jitka Vašková
Cvičící:
Petr Bílý, Anna Horáková, Roman Chylík, Roman Kubát, Kristýna Richterová, Martin Tipka, Tomáš Trtík, Jitka Vašková
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Zaměřením předmětu je navrhování betonových prvků a konstrukcí vícepodlažních budov - navazuje na předmět Navrhování nosných konstrukcí. Obsahem výuky je doplnění a zobecnění postupů ověřování únosnosti železobetonových konstrukčních prvků pro případy namáhání ohybem, smykem, kombinací šikmého ohybu a normálové síly, navrhování prvků namáhaných kroucením, protlačením, posouzení štíhlých tlačených prvků. Pro jednotlivé typy konstrukcí jsou probrány postupy navrhování včetně volby vhodných výpočetních modelů a výpočetních metod a zásad vyztužování.

Požadavky:

Docházka na cvičení (max. 2 neomluvené absence)

Včasné a správné vypracování zadaných úloh

Úspěšné složení zápočtových testů

Úspěšné složení zkoušky (zkouška písemná - test, příklady a vyztužování železobetonových prvků)

Osnova přednášek:

1) Úvod. Postupy navrhování ŽB konstrukcí. Výpočetní modely a metody.

2) Zásady návrhu konstrukčních systémů vícepodlažních budov, konstrukční prvky - terminologie

3) Rámové konstrukce, prvky namáhané smykem a kroucením

4) Prvky namáhané kombinací ohybu a normálové síly, štíhlé tlačené prvky - postupy navrhování

5) Stropní desky - typy, statické působení, vylehčené desky, vliv prostupů na navrhování a vyztužení

6) Stropní desky po obvodě nepoddajně podepřené - statické vliv působení, vliv krouticích momentů

7) Stropní desky lokálně podepřené, metody výpočtu vnitřních sil, protlačení

8) Ztužení vícepodlažních budov - ztužující prvky, předpoklady a požadavky návrhu

9) Schodiště - typy betonových schodišť, navrhování, vyztužení, provádění

10) Výkresová dokumentace ŽB konstrukcí - výkresy tvaru a výkresy výztuže

11) Základové konstrukce - typy, návrhové přístupy, zjednodušené metody pro návrh plošných základů

12) Suterénní a opěrné stěny - typy, zásady navrhování a vyztužení

13) Stěnové nosníky - typy, metody navrhování a vyztužení

Osnova cvičení:

1) Patrový rovinný rám

2) Po obvodě nepoddajně podepřená deska

3) Lokálně podepřená deska

4) ŽB schodiště

5) Výkres tvaru

6) Základová patka

Cíle studia:

Seznámení s tématy uvedenými v částech Anotace a Osnova přednášek. Osvojení znalostí z navrhování monolitických železobetonových konstrukcí, vyztužování a tvorby výkresové dokumentace.

Studijní materiály:

[1] Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. 978-80-01-06323-1.

[2] Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2021. 978-80-01-06916-5.

[3] Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. 978-80-01-06128-2.

[4] Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové vícepodlažní a halové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2022. 978-80-01-06949-3

[5] Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan. C.W.: Design of concrete structures. 14th ed. McGraw-Hill Higher Education, New York 2010. 978-0-07-329349-3.

[6] Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze 2013. 978-80-01-05323-2.

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/www/bilypet1/133BK01.htm
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-787

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
Út
místnost TH:B-787

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
St
místnost TH:B-685

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685
místnost TH:B-786

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
místnost TH:B-786

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
místnost TH:B-787

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-685

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685
Čt
místnost TH:B-286

08:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3120006.html