Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví

Studijní program: Management a ekonomika ve stavebnictví Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BE20210100 Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
29
BE20210200 Management a ekonomika ve stavebnictví, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
28
BE20230300 Management a ekonomika ve stavebnictví, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BE20230400 Management a ekonomika ve stavebnictví, 4. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
Minimální počet kreditů 117
Povinné předměty programu
BE20210500 Management a ekonomika ve stavebnictví, 5. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
30
BE20230600 Management a ekonomika ve stavebnictví, 6. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
30
BE20230700 Management a ekonomika ve stavebnictví, 7. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
30
BE20240800 Management a ekonomika ve stavebnictví, 8. semestr V této skupině musíte získat alespoň 14 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
14
BE20210800_2 Management a ekonomika ve stavebnictví, bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
12
Minimální počet kreditů 116
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BE20210800_1 Management a ekonomika ve stavebnictví, PV předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Jazyky
BF20190101_I Povinně volitelný jazyk, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
1
BF20190202_I Povinně volitelný jazyk, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 3
Počet předepsaných kreditů celkem 240
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 240

platí pro nástup v akademickém roce 2022 (přechod na nový studijní plán)

Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023328.html