Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

PVP-B-EK 6. semestr od 16/17 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
U16C5302 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci česky Předmět je vypsán
U04E0202 Business Correspondence anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět je vypsán
U04E0204 Critical Thinking anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět je vypsán
U16C5402 Design a brand management česky Předmět je vypsán
U65C6101 Dotační management
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
U16C6101 Etiketa pro manažery
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
U51C5401 Leadership a vzdělávání zaměstnanců česky Předmět je vypsán
U63C5302 Manažerské nástroje a propočty česky Předmět je vypsán
U16C5401 Marketingový výzkum česky Předmět je vypsán
U04E0201 Networking in English anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět je vypsán
U65C5301 Pracovní právo česky Předmět je vypsán
U04E0203 Presentation Skills anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět je vypsán
U16C6102 Prezentační dovednosti česky Předmět je vypsán
U65C6301 Právní aspekty ochrany spotřebitele česky Předmět je vypsán
U88E0201 Vybrané otázky managementu podniku A-1
 
anglicky ZK 6 2P+2C ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U88E0202 Vybrané otázky managementu podniku A-2
 
anglicky ZK 6 2P+2C ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U88E0203 Vybrané otázky managementu podniku B-1
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U88E0204 Vybrané otázky managementu podniku B-2
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U77C0005 Vybrané techniky a technologie
 
česky Předmět není vypsán
U66C0103 Vznik primárních struktur mezinárodního obchodu jako součást geneze moderní Evropy
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
U88E0205 Zahraniční praxe anglicky Předmět je vypsán
U63C5401 Zpracování dat a informační bezpečnost
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 4. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30008025-PVP-B-EK_6.S.OD16_17.html