Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Specializace Software - průchod studiem

Studijní plán: Otevřená informatika - Software 2018

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B4B01DMA Diskrétní matematika Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět programu
B0B01LAG Lineární algebra Z,ZK 8 4P+2S Z povinný předmět programu
B0B36PRP Procedurální programování (pro OI) Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
BEZZ Základní školení BOZP Z 0 2BP+2BC Z povinný předmět programu
B4B33RPH Řešení problémů a hry KZ 6 2P+3C Z povinný předmět programu
2018_BOIVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B0B35APO Architektura počítačů
 
Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět programu
BEZB Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře Z 0 2BP+2BC Z,L povinný předmět programu
B0B01LGR Logika a grafy Z,ZK 5 3P+2S Z,L povinný předmět programu
B0B01MA1 Matematická analýza 1 Z,ZK 7 4P+2S Z,L povinný předmět programu
B4B38PSIA Počítačové sítě
 
Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět programu
B0B36PJV Programování v JAVA
 
Z,ZK 6 2P+3C L povinný předmět programu
2018_BOIVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B4B33ALG Algoritmizace Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
B0B01MA2 Matematická analýza 2
Petr Hájek, Miroslav Korbelář, Martin Křepela, Externista Mihula Zdeněk (dočasný/pracovní záznam), Jaroslav Tišer, Paola Vivi 
Z,ZK 7 4P+2S L,Z povinný předmět programu
B4B35OSY Operační systémy Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět programu
B0B01PST Pravděpodobnost a statistika Z,ZK 7 4P+2S Z,L povinný předmět programu
B6B36OMO Objektový návrh a modelování Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět zaměření

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B0B36DBS Databázové systémy
 
Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět programu
B0B33OPT Optimalizace Z,ZK 7 4P+2C Z,L povinný předmět programu
B4B36PDV Paralelní a distribuované výpočty
 
Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět programu
B4B36FUP Funkcionální programování
 
Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět zaměření
B6B36TS1 Testování software
 
Z,ZK 5 2P+2C+2D L povinný předmět zaměření

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B4BPROJ6 Samostatný projekt Z 6 0+2 povinný předmět programu
B4B01JAG Jazyky, automaty a gramatiky Z,ZK 6 2P+2S Z povinný předmět zaměření
B4B36SIN Softwarové inženýrství Z,ZK 6 3P+2S Z povinný předmět zaměření
2018_BOIVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis
 
Z 20 0+12 L,Z povinný předmět programu
2018_BOIVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 25. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod956142323605.html