Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Softwarové inženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B4B36SIN Z,ZK 6 3P+2S česky
Přednášející:
Martin Komárek (gar.), Jiří Šebek
Cvičící:
Martin Komárek (gar.), Jiří Šebek
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Základní kurz softwarového inženýrství, který je určen pro pochopení disciplíny, získání základních dovedností v analýze a návrhu, seznámení s používanými technikami a nástroji. Probírá se základní životní cyklus programového díla, od specifikace požadavku, přes návrh řešení až po vlastní implementaci, nasazení a údržbu. V rámci cvičení se řeší menší projekty v týmech.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Metodiky vývoje SW.

2. Textově formulované požadavky a jejich atributy.

3. Obchodní procesy a jejich vztah k požadavkům.

4. Modelování požadavků pomocí UML - diagram aktivit

5. Modelování požadavků pomocí UML - diagram tříd a stavů

6. Modelování požadavků pomocí UML - digram případů užití

7. Scénáře případů užití a testování/ověření kvality požadavků.

8. Návrh softwarových systému pomocí UML - 1.část

9. Návrh softwarových systému pomocí UML - 2.část

10. Agilní metodiky vývoje

11. Testování a zaručení kvality.

12. Jazyk OCL.

13. Nasazení a údržba SW, DevOps koncept, podpůrné nástroje vývoje SW

14. Rezerva/Souhrn

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Craig Larman.: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition). Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, USA. 2004

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/B4B36SIN
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:E-328
Komárek M.
Šebek J.

08:15–10:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Bourací učebna
místnost KN:E-328
Komárek M.
Šebek J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Bourací učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4703106.html