Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS P_JIB RŽP volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17BPROV Bezpečný provoz jaderných zařízení
 
česky Předmět není vypsán
02DEF2 Dějiny fyziky 2
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
16EPAM Exaktní metody při studiu památek
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
02EXF Experimentální fyzika
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
17ENEF Experimentální neutronová fyzika
 
česky KZ 3 1P+2L Předmět není vypsán
04AKS Konverzační seminář v angličtině
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
00MAM1 Matematické minimum 1
 
česky Předmět není vypsán
00MAM2 Matematické minimum 2
 
česky Předmět není vypsán
01NME2 Numerické metody 2
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15CH1 Obecná chemie 1
 
Z 3 2+1 Předmět není vypsán
15CH2 Obecná chemie 2
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12PAS Počítačové algebraické systémy
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
18PRC1 Programování v C++ 1
 
česky Z 4 2+2 Předmět není vypsán
18PRC2 Programování v C++ 2
 
česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
01RMAF Rovnice matematické fyziky
 
česky Předmět není vypsán
01STME Statistické metody a jejich aplikace
 
česky Předmět není vypsán
02TEF1 Teoretická fyzika 1
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
02TSFA Termodynamika a statistická fyzika
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
14TED Tvorba elektronických dokumentů
 
česky Předmět není vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
TV-2 Tělesná výchova - 2
 
Z 1 Předmět není vypsán
TV-3 Tělesná výchova - 3
 
Z 1 0+2 Předmět je vypsán
TV-4 Tělesná výchova - 4
 
Z 1 0+2 Předmět není vypsán
16ZOZ Zdroje ozáření a životní prostředí
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
18ZALG Základy algoritmizace
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
12ZEL1 Základy elektroniky 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12ZEL2 Základy elektroniky 2
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
16ZEDB Základy zpracování experimentálních dat
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12UNXAP Úvod do UNIXu
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
17UING Úvod do inženýrství
 
česky KZ 3 2P+1C Předmět není vypsán
16UVJZ Úvod do vyřazování jaderných zařízení z provozu
 
Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
12UVP Úvod do vědeckého počítání
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023625-BSPJIRZPV.html