Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do vyřazování jaderných zařízení z provozu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16UVJZ Z,ZK 4 3P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Náplní předmětu je seznámit studenty se skutečným procesem vyřazování. Osnova předmětu je postavena ve smyslu skutečného průběhu přípravy a realizace projektu vyřazování. Obsahuje provedení vyřazení pracoviště včetně legislativních požadavků na ochranu zaměstnanců a ŽP proti ozáření a nakládání s odpady při jejich kategorizaci, přepravě, uvolňování do životního prostředí a uložení. Zabývá se dokumentací a centralizací monitorovacích systémů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Charakteristika pracovišť, kde se předpokládá vyřazování. Pracoviště 3. a 4. kategorie. Drobná zařízení. Problematika vyřazování starých objektů, u kterých již nefungují např. inženýrské sítě.

2.Organizace a management při procesu vyřazování: Legislativní pravidla, metodická doporučení, stakeholders.

3.Seznámení s lokalitou, popis logistiky v místě, vytvoření požadavků na cesty vnitřního a vnějšího transportu.

4.Plánování a ekonomické aspekty. Časování prací se zřetelem na logistiku a přístrojové vybavení.

5.Přístroje (a logistika). Výběr automatických zřízení a ruční techniky, vhodných k použití při destrukčních pracích.

6.Výběr měřící techniky na základě znalosti lokality a inventáře radionuklidů.

7.Rozvaha způsobu provedení vyřazení s cílem minimalizovat ozáření osob. Monitorování osob a pracoviště, způsob proměření všech objektů.

8.Klasifikace materiálů z hlediska vyřazování. Postup při klasifikaci všech materiálů podle další využitelnosti, legislativních požadavků a na základě rizik.

9.Redukce odpadu – způsoby a možnosti, ukládání RAO včetně velmi nízko aktivních odpadů – pravidla a praxe, podmínky přijatelnosti, obaly.

10.Uvolňování materiálů do ŽP – legislativní pravidla a praxe. Postup vyčlenění objektů a třídění materiálů pro dekontaminaci.

11.Plán na skladování odpadů neuložitelných do přípovrchových úložišť (zpravidla aktivované materiály.

Osnova cvičení:

Obsahem cvičení bude aktuální problematika v návaznosti na probranou látku – řešení příkladů z praxe při zpracování dokumentace, příklady řešení konkrétních situací při vyřazování v ČR i v zahraničí. Cvičení proběhne ve spolupráci s odborníky českých firem, provádějících vyřazování.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Atomový zákon 263/2016 Sb. v platném znění

2.Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 422/2016 Sb. v platném znění

3.Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie 377/2016Sb. v platném znění

4.IAEA Safety Standarts Series No. GSR Part 6, Decommissioning of Facilities, Vienna, 2014

5.IAEA Safety Standarts Series No. GSR Part 9, Regulatory Control of Radioactive Discharges to the Environment, Vienna, 2018

Doporučená literatura:

6.IAEA Safety Standarts Series No. WS-G-2.1 Decommissioning of Nuclear Power Plants and Research Reactors, Vienna, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6374506.html