Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BSJIC - povinné předměty 1. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
02ELMA Elektřina a magnetismus
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
02EXF1 Experimentální fyzika 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
02PRAK Fyzikální praktikum
 
česky KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
01MAT1 Matematika 1
 
česky Z 4 3P+3C Předmět není vypsán
01MAT2 Matematika 2
 
česky Z 4 3P+3C Předmět není vypsán
01MATZ1 Matematika, zkouška 1
 
ZK 2 - Předmět není vypsán
01MATZ2 Matematika, zkouška 2
 
ZK 2 - Předmět není vypsán
02MECH Mechanika
 
česky Z 4 4+2 Předmět není vypsán
02MECHZ Mechanika - zkouška
 
česky ZK 2 - Předmět není vypsán
15CH1 Obecná chemie 1
 
Z 3 2+1 Předmět není vypsán
15CH2 Obecná chemie 2
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
00PT Přípravný týden
 
Z 2 týden Předmět není vypsán
02ZAJF Základy atomové a jaderné fyziky
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17EZE Základy energetiky a zdroje energie
 
česky Z,ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
18ZPRO Základy programování
 
česky Z 4 4C Předmět není vypsán
17UINZ Úvod do inženýrství
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015471-BSJICPP1.html