Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy atomové a jaderné fyziky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02ZAJF Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cílem přednášky a cvičení je poskytnout studentům základní přehled o kvantové teorii, fyzice atomového obalu, fyzice atomového jádra a světě elementárních částic.

Požadavky:

Matematika a fyzika v rozsahu středoškolského studia

Osnova přednášek:

1. Problémy klasické fyziky při popisu mikrosvěta

2. Základy kvantové teorie

3. Struktura atomu

4. Atomová jádra a jejich základní charakteristiky

5. Radioaktivita

6. Jaderné reakce

7. Elementární částice a interakce

8. Průchod záření hmotou a jeho detekce

9. Urychlovače

10. Některé aplikace jaderné fyziky

Osnova cvičení:

1. Fotoefekt, Comptonův rozptyl, Gravitační rudý posuv

2. Thomsonův a Bohrův model atomu

3. Vlnění

4. Schroedingerova rovnice

5. Atomová jádra a jejich charakteristiky

6. Rutherfordův rozptyl

7. Kapkový model atomového jádra

8. Radioaktivita

9. Jaderné reakce

10. Nabitá částice v elmg. poli

Cíle studia:

Znalosti:

Orientace v problematice fyziky mikrosvěta.

Schopnosti:

Schopnost aplikovat znalosti z fyziky mikrosvěta na praktické problémy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] A. Beiser: „Úvod do moderní fyziky“, kap. 3-11, 21-25, Academia Praha 1978

[2] J. R. Lamarsh, A. J. Barrata: Introduction to Nuclear Engineering" (kap.2,3), Prentice Hall, 2001

Doporučená literatura:

[3] I. Úlehla, M. Suk, Z. Trka: „Atomy, jádra, částice“, Academia Praha 1990

[4] P. Reuss: „Neutron Physics“, EDP Sciences, France 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1255106.html