Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BSMIAMSM - povinné předměty 3. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ALG Algebra
 
česky ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
01BPAM1 Bakalářská práce 1
 
Předmět není vypsán
01BPAM2 Bakalářská práce 2
 
Předmět není vypsán
18EKONS Ekonometrie
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
01MAPR Markovské procesy
 
česky Předmět není vypsán
01MAS Matematická statistika
 
česky Předmět není vypsán
01MCS Matematika částicových systémů
 
česky Předmět není vypsán
01MIP Míra a pravděpodobnost
 
česky Předmět není vypsán
01NME2 Numerické metody 2
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
01POPR Pokročilá pravděpodobnost
 
Předmět není vypsán
01PRA1 Pravděpodobnost a matematická statistika 1
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
01PRA2 Pravděpodobnost a matematická statistika 2
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01PRST Pravděpodobnost a statistika
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
18MTL Programování v MATLABu
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
18MPT Programování v MATLABu
 
česky KZ 5 0+4 Předmět není vypsán
01RMF Rovnice matematické fyziky
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
01BSEM Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
01SME Statistické metody a jejich aplikace
 
česky Předmět není vypsán
01SM Statistické metody a jejich aplikace
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 28. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015448-BSMIAMSMPP3.html