Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

PVP-N-PRI od 16/17 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
G16E0201 Agile BootCamp
 
Předmět není vypsán
G16C0101 Balanced Scorecard
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
G63C0401 Competitive Intelligence
 
česky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
G04E0201 English for Intercultural Communication
 
anglicky Z,ZK 6 0P+4C Z,ZK 6 0P+4C Předmět není vypsán
G65E4101 European Union and Regional Policy
 
anglicky Předmět není vypsán
G63C0303 Finanční účetnictví
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
G04E0203 Global Virtual Teams
 
anglicky Z,ZK 6 0P+4C Z,ZK 6 0P+4C Předmět není vypsán
G77C0001 Hodnocení vlivu vědy a techniky
 
česky ZK 3 2P+0C ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
G65C0301 Korporátní právo
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
G16C0102 Malé a střední podnikání
 
česky Předmět není vypsán
G04E0202 Meetings and Negotiations in English
 
anglicky Z,ZK 6 0P+4C Předmět není vypsán
G63C0201 Modelování v ekonomické analýze
 
česky ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
G63C0301 Oceňování podniku a projektů
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
G66C0101 Odrazy technických inovací v kultuře
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
G63C0302 Podniková krize
 
česky Z,ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
G65E2301 Regional Development and Planning
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
G88C0101 Seminář manažerských kompetencí
 
česky KZ 6 0P+4C KZ 6 0P+4C Předmět není vypsán
G16E3301 Six Sigma
 
anglicky Předmět není vypsán
G65E1301 Smart Cities and Regions
 
anglicky Předmět není vypsán
G16C0103 Strategický management - simulace
 
česky ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
G16C0602 Transfer technologií
 
česky Předmět není vypsán
G88E0201 Vybrané otázky inovačního managementu A-1
 
anglicky Předmět není vypsán
G88E0202 Vybrané otázky inovačního managementu A-2
 
anglicky Předmět není vypsán
G88E0203 Vybrané otázky inovačního managementu B-1
 
anglicky Předmět není vypsán
G88E0204 Vybrané otázky inovačního managementu B-2
 
anglicky Předmět není vypsán
G88E0205 Zahraniční praxe
 
Předmět není vypsán
G16C0104 Řešení reálných problémů
 
česky Předmět není vypsán
G65C0102 Řízení a rozhodování ve veřejné správě
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30012709-PVP-N-PRI_OD_16_17.html