Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán N-PRI-prez.forma od 15/16

Studijní program: Řízení rozvojových projektů Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.PRI-P OD 15/16 1.s.PRI od 15/16 prezenční forma V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
24
2.S.PRI-P OD 15/16 2.s.PRI- od 15/16- prezenčnáí forma V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
25
3.S.PRI-P OD 16/17 3.s.PRI od 16/17 prezenční forma V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
24
4.S.PRI-P OD 16/17 4.s.PRI od 16/17 prezenční forma V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
9
Minimální počet kreditů 82
Povinné předměty zaměření
1.S.PRI-SPEC.OD15/16 1.s.PRI-specializace od 15/16 prezenční forma V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
2.S.PRI-SPEC.OD15/16 2.s.PRI-specializace-od 15/16 prezenční forma V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
3.+4S.PRI-SP.OD16/17 3+4.s.PRI-specializace od 16/17 prezenční forma V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 17
Povinně volitelné předměty
PVP-N-PRI OD 16/17 PVP-N-PRI od 16/17 prezenční forma V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty ( maximálně  7)
21
Minimální počet kreditů 21
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30012709.html