Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Malé a střední podnikání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16C0102 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

. vysvětlit principy tvorby podnikatelského plánu;

. popsat strukturu plánovacích účetních výkazů;

. vybrat relevantní informace pro řízení podniku na taktické a operativní úrovni;

. analyzovat vlivy dopadu rizika do výkonnosti podnikatelského plánu;

. zhodnotit výkonnost podnikatelského plánu/investičního projektu.

Požadavky:

Požiadavky na zápočet:

Spracovanie podnikateľského resumé a podnikateľského plánu na takej úrovni, ktorú vyučujúci a prípadní prizvaní hostia uznajú za akceptovateľnú.

Požiadavky ku skúške:

Ku skúške budú študenti pripustení až po udelení zápočtu.

Skúška pozostáva z obhajoby (nie prezentácie) podnikateľského plánu a doskúšania.

Hodnotenie skúšky je podľa stupnice: 0-49% F, 50-59% E, 60-69% D, 70-79% C, 80-89% B, 91-100% A

Osnova přednášek:

štruktúra podnikateľského plánu a rozbor jeho jednotlivých kapitol

zdroje financovania, pohľad investorov, písanie podnikateľského plánu

kritické obdobia podnikania (založenie podniku a rast), špecifiká MSP, špecifiká rodinných firiem

realita podnikania a investovania, možnosť voľnej témy (2x 4-hodinový blok)

poradenstvo pre MSP, možnosť voľnej témy

Osnova cvičení:

organizačné pokyny, zadanie seminárnej práce, výber tímu a firmy pre seminárnu prácu, prípadová štúdia

prezentácia zamerania vybraného podnikateľského plánu a jeho jednotlivých kapitol, upresnenie zadania, prípadová štúdia

prezentácia podnikateľského plánu (okrem finančného plánu), prípadová štúdia

prezentácia upraveného podnikateľského plánu vrátane finančného plánu a zdrojov jeho krytia, prípadová štúdia

podnikateľské resumé a prezentácia podnikateľského plánu pre vybraného investora, špecifiká písania podnikateľského plánu pre vybraného investora, prípadová štúdia

záverečná prezentácia podnikateľského plánu, prípadová štúdia

Cíle studia:
Studijní materiály:

Fotr, J. et al. (2012): Tvorba strategie a strategické plánování

Fotr. J., Souček, I. (2011): Investiční rozhodování a řízení projektů

Scholleová, H. (2012): Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy

Souček, Z. (2015): Strategie úspěšného podniku

Srpová, Veber a kol.: Podnikání malé a střední firmy

Synek et al. (2011): Manažerská ekonomika

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5017306.html