Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Smart Cities and Regions

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G65E1301 Z,ZK 6 2P+2C anglicky

Předmět G65E1301 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32ME-P-SMCR-01 (vztah je symetrický)

Předmět G65E1301 může být splněn v zastoupení předmětem 32ME-P-SMCR-01

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

Smart Cities and Smart Regions study introduces students to the interdisciplinary issue Smart Cities, preparing concept SC and its planning and indicators.

Požadavky:

Preparation of written work of short (5 pages) seminar work (essays, research, photographs) / academic paper (A1), the examination consists of written test, after its successful passing it is possible to continue in oral exam.

Osnova přednášek:

1) Sustainability of settlements and regions

2) Mobility

3) ICT

4) Sustainable housing

5) Intelligent building

6) Environmental aspects

7) Economic instruments

8) European Union and SC

9) Interdisciplinary overlaps

10) Participation of stakeholders and citizens

11) Strategic planning of settlements

12) Institutional anchoring

13) Excursion / conference participation

Osnova cvičení:

Preparation of the strategic plan in working groups focused on particular strategic objectives. Each student prepares one particular policy.

Cíle studia:

Completion the course will prepare students to participate in the preparation of projects SC in various roles - planning, participatory, procurement and inspection.

Studijní materiály:

1) Smart City Magazine

www.scmagazine.cz (comfortable and useful overview of discourse)

2) Formal/official methodology, indicators

https://www.mmr.cz/getmedia/b6b19c98-5b08-48bd-bb99-756194f6531d/TB930MMR001_Metodika-konceptu-Inteligentnich-mest-2015.pdf

3) Strategic plan - the analytical part (Praha)

http://www.iprpraha.cz/clanek/1463/analyticka-cast

4) Strategic plan - proposal part

http://www.iprpraha.cz/clanek/1464/navrhova-cast

5) Economic sustainability (Prague)

http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ssp/SP/Ekonomicka_analyza_str_planu_digital.pdf

6) Smart City Wien

https://smartcity.wien.gv.at/site/en/

7) Other documents (Strategic plan - Prague)

http://www.iprpraha.cz/clanek/1401/dokumenty-ke-stazeni

8) government regional development strategy

http://www.mmr.cz/getmedia/08e2e8d8-4c18-4e15-a7e2-0fa481336016/SRR-2014-2020.pdf?ext=.pdf

9) Methodology - strategic planning in the public sector

https://www.mmr.cz/getmedia/4ebb3cc7-6f5c-4f37-ad1f-97054a212483/metodika-pripravy-verejnych-strategii_listopad-2012.pdf

10) Smart City Brno

http://www.brno.cz/sprava-mesta/volene-organy-mesta/rada-mesta-brna/komise-rady-mesta-brna/smart-city-brno/

Movies:

11) Jan Gehl: Cities for people (!)

https://www.youtube.com/watch?v=KL_RYm8zs28

12) Jan Gehl in Prague

https://www.youtube.com/watch?v=RFpgFcxPl_I

Other sources of information

13) https://www.zdravamesta.cz/index.shtml

14) http://urbanadapt.cz/cs

15) http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

16) http://www.smart-cities.eu/

17) http://www.smartcitiesineurope.com/

18) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IE0586&from=CS

19) https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Brochures/Industries/industrie4.0-smart-manufacturing-for-the-future-en.pdf

20) Smart City Copenhagen

http://www.almanac-project.eu/downloads/M2M_Workshop_Presentations/Session%204/Mia_Copenhagen_smart_city_2015.pdf

Poznámka:

Special individual workshop for Erasmus students

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4999006.html