Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Doporučený průchod studijním plánem Softwarové inženýrství a technologie - společný 1. ročník

Studijní plán: Softwarové inženýrství a technologie - společný 1. ročník

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZZ Základní školení BOZP Z 0 2BP+2BC Z povinný předmět programu
B0B36ZAL Základy algoritmizace Z,ZK 6 2P+2C+8D Z povinný předmět programu
B6B01ZDM Základy diskrétní matematiky Z,ZK 5 2P+2S+2D Z povinný předmět programu
B6B39ZMT Základy multimediální tvorby KZ 3 4P+4L+2D Z povinný předmět programu
B6B38ZPS Základy počítačových systémů Z,ZK 6 4P+2L+2D Z povinný předmět programu
B6B36ZSO Základy softwarových projektů KZ 5 2P+2C+5D Z povinný předmět programu
B6B39ZWA Základy webových aplikací Z,ZK 5 2P+2C+3D Z povinný předmět programu

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZB Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře Z 0 2BP+2BC Z,L povinný předmět programu
B0B36DBS Databázové systémy
 
Z,ZK 6 2P+2C+4D L povinný předmět programu
B6B01LAG Lineární algebra
 
Z,ZK 7 4P+2C+2D L povinný předmět programu
B0B36PJV Programování v JAVA
 
Z,ZK 6 2P+3C+7D L povinný předmět programu
B6B36SMP Sběr a modelování požadavků
 
Z,ZK 6 2P+3C+3D L povinný předmět programu
B6B36TS1 Testování softwaru
 
Z,ZK 5 2P+2C+2D L povinný předmět programu
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1240240407205.html