Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Studijní program: Vyřazování jaderných zařízení z provozu Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BSPVJZP1 BS P_VJZPB 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 14 předmětů
0
BSPVJZP2 BS P_VJZPB 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 13 předmětů
0
BSPVJZP3 BS P_VJZPB 3. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
BSPJAZYKYZK BS P jazyky zk
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSPVJZPV BS P_VJZPB volitelné předměty
0
BSPJAZYKYZAP BS P jazyky zap
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 180
Celkový počet kreditů 180
BS P_VJZPB 1. ročník [BSPVJZP1]

Podmínkou skládání zkoušky 01MANZ je získání zápočtu z 01MAN. Podmínkou skládání zkoušky 01LALZ je získání zápočtu z 01LAL

BS P_VJZPB 2. ročník [BSPVJZP2]

Předmět 16ZDOZ1 navazuje na předmět 16UJRF1.Zápis předmětu 15POBCH je podmíněn absolvováním předmětu 15OCH.

BS P_VJZPB 3. ročník [BSPVJZP3]

Zkoušku z předmětu 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry. Zápis 15JCHDC podmíněn absolvováním předmětu 16UJRF2. Zápis předmětu 15ZRP je podmíněn absolvováním předmětů 15POBCH a 16ZDOZ1 a zápisem předmětu 15JCHDC.Předmět 16RAON navazuje na předměty 16ZRIZ, 16UJRF12, 16ZDOZ1.

BS - společenské vědy [BSSPOLVEDY]

Student si povinně volí právě jeden z uvedených předmětů.

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023626.html