Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Fyzikální inženýrství - Fyzikální inženýrství materiálů

Studijní program: Fyzikální inženýrství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty specializace
BSPFIFIM1 BS P_FIB FIM 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 14 předmětů
0
BSPFIFIM2 BS P_FIB FIM 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 9 předmětů
0
BSPFIFIM3 BS P_FIB FIM 3. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BSPFIFIMPV2 BS P_FIB FIM povinně volitelné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
BSPJAZYKYZK BS P jazyky zk
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
BSPFIFIMV BS P_FIB FIM volitelné předměty
0
BSPJAZYKYZAP BS P jazyky zap
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 6
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 174
Celkový počet kreditů 180
BS P_FIB FIM 1. ročník [BSPFIFIM1]

Podmínkou skládání zkoušky 01MANZ je získání zápočtu z 01MAN. Podmínkou skládání zkoušky 01LALZ je získání zápočtu z 01LAL.

BS P_FIB FIM 2. ročník [BSPFIFIM2]

Předmět 02TEF1 lze absolvovat až po absolvování předmětu 02MECHZ.

BS P_FIB FIM 3. ročník [BSPFIFIM3]

Zkoušku z předmětu 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry.

BS P_FIB FIM povinně volitelné předměty 2. ročník [BSPFIFIMPV2]

Studenti si povinně zapisují předměty alespoň za 6 kreditů.

BS - společenské vědy [BSSPOLVEDY]

Student si povinně volí právě jeden z uvedených předmětů.

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023613.html