Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Systémy řízení lidí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
G16C2501 Z,ZK 6 2P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět je zaměřen na rozvoj manažerských dovedností v řízení lidí v organizaci. Prostřednictvím přednášek a cvičení se studenti seznámí s účelnými strategiemi, politikami a postupy pro účinné řízení lidí v organizaci a poznají hlavní úkoly manažerů v jednotlivých činnostech řízení lidí v organizaci.

Požadavky:

Zápočet:

Udělení zápočtu je podmínkou udělení známky. Zápočet se uděluje za splnění stanovených podmínek a úkolů na cvičení:

1. Aktivní účast na cvičeních (min. 80 % z časové dotace).

2. Tvorba seminární práce na vybrané téma v rozsahu 1–2 normostran.

3. Odevzdání seminární práce do stanoveného termínu do aplikace Moodle.

Zkouška:

Známka se uděluje na základě absolvování dvou online testů v aplikaci Moodle: průběžného online testu (v 8. týdnu výuky) a závěrečného online testu (ve 14. týdnu výuky, resp. ve zkouškovém období), které prověřují znalosti v rozsahu přednášek. Otázky průběžného online testu jsou v rozsahu první poloviny přednášek (přednášky 1 až 7). Otázky závěrečného online testu jsou v rozsahu druhé poloviny přednášek (přednášky 9 až 14).

Varianta testu (průběžného nebo závěrečného) zahrnuje 25 otázek abcd s jednou správnou odpovědí; správná odpověď je hodnocena 2 body a nesprávná odpověď je hodnocena 0 body; test je na 30 minut a z testu je možné získat 0–50 bodů. Z obou testů je možné získat 0–100 bodů. Výsledná známka se určí podle následující klasifikační stupnice:

Výborně (A): 90–100

Velmi dobře (B): 80–89

Dobře (C): 70–79

Uspokojivě (D): 60–69

Dostatečně (E): 50–59

Nedostatečně (F): 0–49

Osnova přednášek:

1. ÚVODNÍ INFORMACE. Role manažera v organizaci

2. Systém řízení lidí v organizaci

3. Praxe zaměstnávání lidí

4. Plánování lidských zdrojů

5. Získávání a výběr zaměstnanců. Jak na LinkedIn?

6. Adaptace zaměstnanců

7. Řízení a hodnocení výkonu zaměstnanců

8. VELIKONOCE. PRŮBĚŽNÝ TEST (ONLINE BĚHEM TÝDNE)

9. Odměňování zaměstnanců

10. Péče o zaměstnance

11. Motivace zaměstnanců

12. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

13. Řízení kariéry a řízení talentů

14. Budoucnost řízení lidských zdrojů. ZÁVĚREČNÝ TEST (ONLINE BĚHEM TÝDNE)

Osnova cvičení:

1. Úvod do personálního řízení

2. Typy organizačních struktur

3. Personální plánování

4. Získávání a výběr (Studie 1 - Uzavření pracovní smlouvy)

5. Adaptační proces

6. Motivace zaměstnanců

7. Komunikační dovednosti - rozhovory a pohovory

8. Mzda a plat

9. Nevhodné projevy na pracovišti

10. Řízení talentů

11. Stabilizace a odchody zaměstnanců (Studie 2 - Udržení a stabilizace pracovníků)

12. Praxe vzdělávání zaměstnanců (Studie 3 - Vyhodnocení výsledků vzdělávání)

13. Systémy řízení kariéry a nástupnictví

14. Trendy řízení lidských zdrojů

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni vysvětlit a využít poznatky týkající se systému řízení lidí v organizaci, zabezpečení řízení lidí v organizaci, plánování lidských zdrojů, získávání, výběru a adaptace zaměstnanců, řízení a hodnocení pracovního výkonu, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, péče o zaměstnance nebo odchodů, stabilizace a propouštění zaměstnanců.

Studijní materiály:

Povinné:

Chmielová Dalajková, I.

ŠIKÝŘ, Martin, TOMEŠKOVÁ, Kateřina, CHMIELOVÁ DALAJKOVÁ, Iveta. Systémy řízení lidí v organizaci. Učební text ve formátu PDF. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2022. ISBN 978-80-01-06942-4.

Doplňující:

Armstrong, Michael – Taylor, Stephen (2023). Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. A Guide to the Theory and Practice of People Management. 16th ed. Kogan Page. 760 p. EAN: 9781398606630.

Dessler, Gary – Varkkey, Biju (2023). Human Resource Management. 17th ed. Pearson. 688 p. ISBN-10: 9357054286 · ISBN-13: 978-9357054287.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5752606.html